Tshaj tawm rau ib tsoom ntseeg sawv

 daws paub tias Yaj Tsuj-Xyooj

( txiv plig Cwj-Vuam Chiv) txiv

tau  tas sim neej nyob rau lub teb chaws

Guyane Française rau hnub tim 08

lub 11 hlis 2018 lawm.

Nws yug hnub 12 lub 3 hlis 1926 nyob

rau Los Tsuas teb, nws muaj 92 xyoo ntau, nws tuaj rau Fab

Kis teb lub 05 lub 10 hlis 1976,nws tuaj nyob nram Périgueux,

 nws tau tsiv mus rau Guyane xyoo 1995 nrog nws poj niam

thiab nws tus tub Lug.