Cov sawv kev coj cov ntseeg nyob ib cheeb tsam ntawm Paris
(Txij li lub 1 hlis 2008 mus)


 • Thawj Coj :
 1. M. THOJ Zoov Tsu
 2. M. VAJ Txiab

 • Tuav Ntaub Ntawv :
 1. Mme LIS Mim

 • Ceev Nyiaj :
 1. M. THOJ Keem

 • Txwj laus :
 1. M. MUAS Ntsum Laaj
 2. M. XYOOJ Ntsuab Ntxhais
 3. M. LIS Nkias Pov

 • Xyuas Kev Sab Nrauv :
 1. M. MUAS Nkaj Tsab
 2. M. YAJ Ntxhoo Yeeb

 • Coj Txoos Teev Ntuj Thiab Kawm Keb Ntseeg :
 1. M. VAJ Nyiaj Lwm
 2. M. MUAS Nkaj Tsab

 • Txais Qhua thiab Npaj Hmoov :
 1. M. VWJ Txwj Nab
 2. M. LIS Xaiv Phiab

 • Coj Hu Nkauj :
 1. M. VAJ Nyiaj Lwm
 2. Mme THOJ Zoov Tsu
 3. Mme VWJ Txwj Nab

 • Tus Coj nyob Val d'Oise (95) :
 1. M. YAJ Ntxhoo Yeeb

 • Tus Coj nyob Seine et Marne (77) :
 1. M. LIS Nkias Pov

 • Cov Tus Tsev Teev Ntuj :
 1. M. MUAS Nchaiv Raus
 2. M. VAJ Nchaiv Zoov
 3. M. LAUJ Txhiaj Suav
 4. M. THOJ Ntxoov Tsab
 5. M. VAJ Npuag Tsu

1 commentaires:

Anonyme a dit…

Ua cas nej tsis hais txog cov Nyob Lyon li?

Twb yog ib pawg Ntseeg uas muaj zog thiab coob heev thiab. Tsim nyog nej yuav teev txog lawv thiab .