Lus Ua Tsaug

Tim 9 Lub 10 hli 2008Hawm txog ib tsoom niam txiv kwv tij neej tsa thiab phooj ywg sawv daws,

Xyoo no yog zoo niaj zoo xyoo, peb tsoom Hmoob sawv daws tau tuaj pom ntsej pom muag ua ke txais koob txais hmoov ntawv Tswv Ntuj nyob lub nroog Lyon, Fab kis teb. Tsoom niam txiv kwv tij neej tsa thiab phooj ywg tau lauj zias lub caij lub nyoog tuaj ua kev zoo siab xov npo pub rau kuv. Vim li ntawd, kuv thov cev ib lo lus nco txiaj ntsim ntawm nej txhua leej txhua tus.

Hmoob hais kam tias : « muaj Ntuj thiaj muaj teb, muaj niam muaj txi thiaj muaj tub muaj ki ». Niam thiab txiv tau muab txoj sia rau kuv, muab caj npab ua hauv ncoo ncej puab ua tog zaum. Txoj kev ntseeg Tswv Ntuj kuv xub txais ntawm kuv niam kuv txiv los. Hnub ntuj tsaus, kuv niam kuv txiv tau ua hnub ziab thiab ua hli qaim kuv nruab siab, ua cwj nres ua vuam coj kuv txog txij no. Kuv nco kuv niam kuv txiv tej txiaj ntsim tsis txawj tas.

Thov ua tsaug rau kuv tsev neeg thiab txeeb ze kub teg kub taws, nyiaj sab tiv nroo ncig qab vag tsib taug txog qab cub qab cos txhua. Tas nrho nej cov tawm rooj sawv ntuj deb kev ntev tso qav tso num tseg tuaj puag USA, Guyane thiab phooj ywg tuaj Sénégal, Italie, Allemagne, Belgique…Thiab kwv tij neej tsa nyob txhua txhia lub xeev hauv Fab Kis teb puav leej sau nthwv tuaj txhij. Tseem nco cov nyob ceeb tsam Rhone-Alpes, Lyon npaj qav npaj hno tos txais Tswv qhia, tsoom Txiv Plig thiab phooj ywg txhua leej thiab ntxiv txaum yim rau lub Aumônerie Hmoob thiab cov coj txhua tus.

Sawv daws tau siv nyiaj siv txiaj taug kev, siv dag siv zog los teej qav teej num kom txhij, ua txuj ua ci kom txhua los ua lub chaw zoo siab pub rau ib tsoom npoj yaig kwv luag nyob deb thiab nyob ze txhua nrho tos hmo tsis ntev caij tsis ntau twb txog ntuj tag hmo. Tsis tas li xwb, nej tseem ntim khoom plig ntau tsav, npaj nyiaj qab nas puv nco tuaj pub rau kuv. Cov nyob deb muaj chaw khuam, los nej haj tseem tsis cia li, nej tseem ntim txiaj ntim zam fav tuaj txog sib ntua.

Ib tsoom niam txiv kwv tij neej tsa phooj ywg, vim tej no ua kuv zoo siab tsis txawj tag. Kuv tsuas pom nej lub ntsej lub muag, tshuav lo lus kuv tsis tau nrog nej txuas kom txhua, tes tsis tau tuav los nej txhob tu siab ov mog. Kuv nco ntsoov nej txhua leej lub txiaj ntsim. Kuv thov kom Huab Tais Tswv Ntuj lub txiaj ntsim nroos nej lub neej kav nej lub siab nyob kaj lug. Nej twb pom Tswv Ntuj lub zog tshaj peb tib neeg npaum li cas, thov kom nej muaj nws lub txiaj ntsim npaum li ntawd.

Paj tshab nej tau muab pub rau kuv yog :
1- Cuab yeej, phij xab, tsoos tsho, paj ntaub…
2- Nyiaj txiag : 1195 $ + 3471 €

Ua tas sawv daws tsaug ntau,

T.P Cwj Vuam Chiv Yaj

0 commentaires: