Lyon, le 26 Août 2008

Ib tsoom niam txiv kwv tij neej tsa phooj ywg Hmoob,

Cwj Vuam Chiv Yaj, yug nyob roob Nyuj Qus, hnub tim 5 lub 4 hli ntuj xyoo 1962.
Chiv yog Tsuj Xyooj Yaj thiab niam Tsuj Xyooj ( Yi Lauj ) nkawd tub.

Mgr Claude SCHOCKERT, Txiv Tswv Qhia saib lub xeev Belfort-Montbéliard, ua tus Tswj saib cov neeg ntseeg pej kum hauv Fab Kis teb yog tus yuav tuaj tsa Chiv ua Txiv Plig hnub tim 4 lub 10 hli ntuj xyoo 2008.

Chiv nkag nrog lub Koom Haum cov Txiv Plig Oblat ib yam li Txiv Plig Nyiaj Pov, Txiv Plig Neej Vaj, Txiv Plig Txhiaj Foom thiab Txiv Plig Yvon lawv pab no.
Hnub ntawd, cov Txiv Plig Oblats yuav tuaj coob nrog cov Txiv Plig paub Chiv, nrog Chiv tsev neeg thiab nrog tas ib tsoom Hmoob sawv daws, tuaj tsa Chiv ua Txiv Plig nyob lub zos Lyon-Vaise, hauv lub tsev teev ntuj « Notre Dame de l'Annonciation ».

Chiv yuav yog thawj tug Hmoob tsa ua Txiv Plig nyob Fab Kis teb ( Nyob Los Tsuas yog Txiv Plig Choo, nyob As Mes Lis Kas yog Txiv Plig Tswv Yeej hos Thaib teb yog Txiv Plig Tshaj Xwm). Peb muaj lus zoo siab caw tag ib tsoom hmoob sawv daws tuaj mus koom.

Thaum teev ntuj tas, peb caw sawv daws mus haus dej thiab noj ib pluag mov ua kev zoo siab thiab sib fim nyob ib cha tsev ntawm tsev teev ntuj ib sab.

Tag kis hnub tim 5 yav sawv ntxov, Txiv Plig Cwj Vuam Chiv ua thawj thaj Txi Ntuj ua peb xeem lus Hmoob. Xav kom sawv daws txhob rawm maj rov qab sai nyob tos txog teev ntuj ua ke tas thiab haus ib khob dej ua ke tso, nyias mam mus nyias.

Muaj ib txhia kwv tij neej tsa Hmoob tau hloov tsev mus nyob dua ib thaj chaw tshiab uas peb tsis tau paub.
Peb hu tsis txog los thov sawv daws tsis txhob ua siab deb. Thov sawv daws sib yaum sib hu kom txhua tuaj kom txhij koom txais lub hmoov ntawd ua ke, tsawg tsawg thiaj li muaj ib zaug xwb


Txiv Plig Neej Vaj - Père René Charrier.
Missionnaires Oblats
Résidence 11-145 montée de Choulans
69322 Lyon 05
Tél :04.72.38.82.44 / 06.08.73.20.52

0 commentaires: