Fontenay-sous-Bois, Hnub tim 9 lub 11 hlis xyoo 2008,


Ib tsoom niam txiv kwv tij neej tsa thiab phooj ywg sawv daws,

Tau muaj ib lub hlis tas los no peb tau tuaj sib ntsib nyob Lyon, lub sij hawm
hnub nyoog kuv txais lub cim tiag tes ua Leej Choj.
Nyias twb rov qab mus txog nyias vaj nyias tsev thiab khaws nyias qav nyias num ua. Ntawm kuv los
kuj ib yam sawv daws, kuv tau pib kuv lub luag dej luag num ua lawm thiab. Cov phooj ywg tau tuaj koom kuv lub cim tiag tes hnub ntawd, nej puav leej tau hnov ib yam li kuv. Txiv Tswv Qhia Mgr Caude SCHOKERT thiab peb tus Txiv Plig loj Yves CHALVET de RECY tau tso txoj hauj lwm ncig saib xyuas peb cov Hmoob Fab Kis, Guyane thiab lwm qhov chaw tau muab dej num cob rau kuv.

Los txog niaj hnub no, Txiv Plig Neej V
aj yog tus khiav saib xyuas txoj hauj lwm no. Vim T.P Neej Vaj Laus lawm. Nws mus so nyob tsev laus nram Lyon. Los kuv tseem yuav vam khom nws pab kuv ntau yam tshaj Yes Xus Lub Moo Zoo txhawb txhim peb cov Hmoob mus ntxiv lawm tom ntej. Tsis tas li ntawd, kuv tseem yuav vam khom cov Xib Hwb Hmoob nej tau kawm kev ntseeg nyob Los Tsuas teb thiab cov ua Xib Hwb los cov coj tej pab neeg ntseeg nyob Fab Kis, Guyane ( xws li Tsob Hwb Ntxoov Nruas Vaj, Tsob Hwb Nkias Teeb Yaj thiab Tsob Hwb Nyiaj Nkaub Hawj)… Tseem tshuav nej cov ua niam tsev txiv tsev kub siab, mob siab txog Yes Xus Lub Moo Zoo. Ntxiv rau cov tub ntxhais hluas hmoob txhua leej uas kub siab lug txog txoj kev ntseeg nkag hauv cov « Aumôneries des lycées ou des universités »… Kuv yuav vam nej sawv daws txhua leej txhua tus lub tswv yim thiab lub dag lub zog los sib pab nres sib pab txhawb kom peb txoj kev ntseeg Yes Xus muaj zog, hlob tuaj, huaj vam muaj kev lom zem haum peb Hmoob lub siab ntshaw, haum peb lub tswv yim thiab tej plab plaw.Pib kuv lub luag dej luag num, kuv thiaj tau mus xyuas cov kwv tij neej tsa phooj ywg nyob Guyane teb li 20 hnub. Kuv tau ua thaj txi ntuj rau cov ntseeg nyob hauv lawv tej zos. Kuv pom cov neeg ntseeg tuaj teev ntuj coob ua tsev ntsawm nkaus hauv lub zos Cacao. Sawv daws muaj kev zoo siab muaj lub ntsej muag luag ntxhi tus laus thiab tus hluas huv tib si. Cov niam cov txiv ua lub neej khwv nyiaj dab ntub quj qees mus kiab mus khw los lawv haj tseem npaj nyog ib pluag qav tos txais kuv muaj txiaj muaj ntsig. Cov ntseeg nyob Régina tsis coob. Tiam sis lawv muaj kev kub siab lug teev Tswv Ntuj txhua txhia lub sij hawm. Cov ntseeg nyob Iracoubo kuj tuaj koom cov nyob Javouhey. Sawv daws kuj tuaj teev ntuj coob tas nrho. Sawv daws kuj tso qav tso num tseg npaj ib pluag noj tos txais kuv muaj txiaj muaj ntsig yam zoo tas nrho. Kuv muab ib lo lus qhuav ua tas nej sawv daws txhua tus tsaug twb pauj tsis tau nej tus txiaj tus ntsim thiab txoj ke khwv.
Ua nej sawv daws tsaug tsis txawj tag uas nej tau muab nyiaj muab txiaj ua dej siab dej ntsws ua plig pub rau kuv.


Kuv los nyob Fontenay Sous Bois, 94 Val de Marne, ze Paris. Kuv yuav nrhiav kom tau caij tau nyoog li lub siab xav saib puas tuaj ntsib tau sawv daws txhua yim nyob tas txhua lub xeev. Kuv xav tau nej sawv daws txhua leej lub chaw nyob. Thov nej pab qhia rau kuv paub. Sib ntsib dua,

T.P Cwj Vuam ChivTxiv Plig Cwj Vuam Chiv YAJ
/ Père Antoine Tchy YANG
Communauté des Oblats

25, rue du Cdt Jean Duhail
94120 Fontenay Sous Bois
Tél : 01.48.75.81.02

E-mail : yangchiv@hotmail.com

0 commentaires: