Muaj Tsov !

Sawv daws paub lub zos Cacao thiab zos Javouhey. Tseem tshuav ntau lub me nyuam zos ntxiv ob lub
zos loj no. Peb piav ob peb los txog lub zos Xas Ws thiab zos Iracoubo.

Xas Ws (Saül) yog ib lub zos nyob nruab nrab hauv lub plawv xeev Guyane. Hav zoov nuj txeeg, ntoo txwj ntoo laus ncig koos tag lub Xas Ws. Tsis muaj kev tsheb mus txog. Yuav tsum caij dav hlau ya 40 fiab Cayenne thiaj li mus tsaws lub zos. Cov neeg nyiam mus hav zoov, kuj tuaj ko taw nram Bélison, sab puab Cacao li 15 hnub thiaj tshwm Xas Ws. Yog ib lub zos nyob toj siab. Yav sawv ntxov yuav tsum vov pam thiaj tsaug ntuj zog, huab cua txias, lub teb chaws xis nyob tshaj lwm qhov chaw. Cov Hmoob tuaj nyob Xas Ws yog tuaj npaj ua lub neej li thaum ub nyob Los Tsuas teb: xuas tes ua, xuas kawm ris thiab xuas taw tuav cos noj xwb. Hmoob tuaj 5 yig nyob tau 9 xyoos. Muaj 4 yig thim rov qab lawm tshuav tib yig ua twj cuab tseem nyob ruaj nreb li qub. Tej ncauj xub ke hauv zos nphob xuj xuav nroj tsuag laum vaj tse tag lawm. Ua rau lub zos nqha nrig, nyob txias twb to. Hav zoov dav, muaj tsiaj qus ntau tsav. Muaj tsov txaij, tsov liab, tsov plis…npua teb, kauv nog zaub ntawm tej tog vaj tog tsev npaws ntsis nroj kug ncos. Neeg tsawg ces tsov tau luag zuj zus. Muaj tsov plis los tom poj qaib puag qe hauv zes ntuj tag hmo. Tsov los ib zaug tseg ib ob hmos ces rov qab los nce ntoo tom qaib saum tej ntoo ua qaib ya plig plawg. Tsis tas li ntawd xwb, tsov txaij twb los tom tau dev ob peb zaug. Tsuas tshuav tib tug dev zov tsev lawm xwb. Muaj ib hmos dev tom ceev nrooj ob peb suab ces hnov suab dev quaj vawb xwb ntuj teb ntsiag to lawm. Qhib tau qhov rooj mus mloog nraum zoov ces hnov dev ncia ob peb suab ploj loog pem hav zoov. Tag kis sawv mus xyuas chaw. Tsov twb los mos dev pw ntawm tog tsev, ces dev khiav raws ncauj ke. Tsov dhia los mus txais kev ua hneev tsov nrha ris qawj qees ntawm npoo av. Kuj ua rau yus npau taws thiab hlub yus tus dev mloog lus. Ces mam nqa phom mus nrhiav. Tsov kuj kwv mus noj tsis deb ntawm ntug zos thiab xwb. Tsov twb noj tas taub hau thiab ib sab tes. Paub tias tsov yeej yuav rov los khee qub zaub, ua tsov tshaib tsov tsau. Thiaj li mus zov hnub qaij nroos tim npoo roob tsis los. Ces xav tau tswv yim mus npaj caws nta phom. Tseem npaj tau chaw teeb phom thiaj rub hlua twb tsis tau tiav, tsov twb los nyiag tau tsov qub zaub kwv khiav lawm. Koj yawg, tus tsov no nrog tau neeg sib huas heev npaum no, tsis tau pom dua thiab, yuav tau xyuas nws kom zoo. Cuag li nws yuav muaj peev xwm hu yus thiab nrog yus txuas lus ntawm kev sub laid ! Tsov paub tias tsis muaj dev lawm ces tsov los tsuab poj qaib puag me nyuam pem tej ces kaum tsev. Ces tsov ho tseg tsis los ntawm Hmoob zos lawm. Ho mus txob dua plaub rau nraum Dub zos lawm. Sawv daws kuj ho tsis ceev faj. Muaj ib hmo, ib yawg Dub ob tug dev khi ua ke ntawm ib tog tsev. Hnov dev tom ceev nrooj cuag dab tsi yuav mos dev. Yawg txawm nqa teeb mus tsom. Dev ntsiag lawm tsis pom muaj dab tsi. Tsuas hais rau dev tias tsis muaj dab tsi !!! Rov los twb tsis tau txog saum lawj, dev rov qab tom muaj muaj ceev cuag li cas. Yaid, dab tsi ne ! tub sab los muaj neeg poj ! Rov mus ib lwm nraum zoov tsom teeb saib, dev kuj ntsiag lawm tsis pom dab tsi. Siab xav tau, lam laim teeb ib ncig nas, koj yawg ! Tug niag tsov txaij nrob nraum zaum caws vos ntawm yus pob tw ib sab, tshuav muab yus mos ua ntej dev lawm xwb os koj niam !!! Txiv yawg plaub qaib nkag hauv tsev nthos loo phom tawm plaws rov txog ntawm qhov rooj. Niag tsov twb tseem zaum caws vos qhov qub tsis txav chaw. Txiv yawg nphooj ua nwg, tsov txaij tsa taw hlo. Txij ntawd los ntus no, ces hav zoov lub zos Xas Ws tsis tshua tsaus lawm, dev siab nyob kaj lug, dev tsem los tsuas tsem nyuag nas tsw ntxhiab tej lawm xwb. Tiam sis, luag twb hais tias ib lub zoov dub, muaj ib tug heev tsov, ib cuab kwv tij muaj ib tug heev neeg. Xas Ws teb zoo, xis nyob kawg los ua ib siab nyob xwb, pob tw yeej tseem rhiab. Ploj tug lawm los yeej tshuav dua lwm tus thiab. Cav tsis yog thawj zaug tsov tuaj mos Hmoob dev kwv mus noj.

TP Cwj Vuam Chiv0 commentaires: