Muaj tub sab !

Thaum hmoob nyuam qhuav tuaj txog Guyane, 1977, lub teb chaws tseem pluag. Neeg tseem txom nyem thiab tseem tsawg, kwv yees 50 000 txhiab leej xwb. Nyob muaj 30 tawm xyoo no xwb, lub Guyane coob tshaj 3 npaug ntxiv ( tshaj 150 000 leej neeg ).

Yog vim li cas neeg thiaj yuav tuaj nkag coob npaum li hauv lub Guyane ?

Lub Guyane yog Fab Kis av, ces lub teb chaws nplua nuj, vam meej, muaj tsheb khiav, muaj tshuaj kho mob, muaj kev kawm txuj rau me tub me nyuam, nyiaj Euros muaj nqes tshaj cov nyiaj Xus Lis Nas thiab Nples Xis lawm ntau npaug. Tsis tas li ntawd, tseem muaj kev pab tej neeg pluag ib yam nyob Paris. Ces cov neeg pej kum txeem tuaj sis dug hauv lub Guyane. Nyob hauv cov neeg tuaj npaum li no, muaj cov ncaj los kuj muaj cov siab nyoos thiab. Ua ntej ntawd, Hmoob tej cuab yeej nyob tom teb, tsis txawj ploj. Tau muaj 5-6 xyoo los no ces tsis tau luag zuj zus. Luag tsi yog yuav tuaj nyiag yus tej tshuab ywg zaub lawm xwb. Luag tseem tab meeg zuj zus tav kev pem tej teb khoo tej poj niam, tej txiv neej, muaj peev xwm caij Hmoob tej tsheb hla zos khiav los mus lawm. Tej poj niam txiv neej nplawm taw los txog zos ces tub sab twb dua toj rooj teb twg lawm. Nyuam qhuav no, muaj ib yig Hmoob nyob lub me nyuam zos Iracoubo, nruab nrab kev mus Javouhey, raug tub sab tuaj khoo tag niam tub txiv nyuag. Tub sab muab lawv pav ntxeev tis qaib, muab khaub hlab ntsaws qhov ncauj kom qw tsis taus. Ces tub sab mus tshawb tsev thiab nqa nyiaj qab nas, saw nyiaj saw kub lawm du lug. Ces tub sab tseem khoo yuav yawm sij tsav tseb thiab thauj me nyuam, tus nyab thiab txiv yawg coj nrog tub sab khiav mus hav zoov raws kev tsheb cab ntoo deb zej zog. Khub los tsheb mus daig nyam av lawm, tub sab thiaj ua siab tso cov niam txiv tub Hmoob tseg hauv tsheb mam xuas kev lawm. Cov niam tub Hmoob mam sib peem sib daws pob caus hlua thiab khiav nkag hav zoov lawm. Thaum tub ceev xwm tuaj nrhiav tau tsheb ces Hmoob twb ploj hav zoov xyov rooj teb twg lawm thiab. Lawv pw ib hmos hav zoov thiaj khiav los tshwm zos. Ua rau tas txhua txhia tus Hmoob nyob Guyane plaub hau puav leej xob. Sawv daws puav leej txhawj nyias lub neej nyob lub Guyane.
Ces Txiv Plig Vam Tuam thiab Tsob Hwb Ntxoov Nruas tau mus ua ib thaj Txi Ntuj hu plig pab tsev Hmoob no daws lawv kev ceeb kev ntshai, pab txhawb lawv lub zog.

TP Cwj Vuam Chiv

0 commentaires: