Cov sawv kev coj cov ntseeg nyob Bourges


 • Thawj Coj :
 1. M. YANG Edouard - YAJ Nyiaj Nruas

 • Pab coj Txoos Teev Ntuj :


 • Tuav Nyiaj txiag :


 • Coj saib kev ib siab ob qig :
 1. M. Yaj Nyiaj Vaj
 2. M. Vwj Nkias Pov
 3. M. Hawj Vam Tuam

 • Cov txwj laus pab kev sab laj :
 1. M. Yaj Nyiaj Vaj
 2. M. Hawj Vam Tuam
 3. M. Tsab Paj Yias
 4. M. Vwj Paj Nyiag

Peb kev teev Huab Tais Tswv Ntuj txij lub 1 hlis xyoo 2009 yog thawj hnub chiv, ib hlis ib zaug thaum 14h00 yav hnub qaij.

0 commentaires: