COV ZAJ NYEEM RAU HNUB CHIV 05/07/2009
( Hnub chiv 14 - xyoo B )

  • Zaj Nyeem 1 : Es Xes Kias (Ez 2, 2-5)
2 Lub Tswv yim tuaj nyob hauv kuv, ces kuv tau hnov ib tug hais rau kuv tias
3 "Neeg leej tub, kuv xa koj mus cuag cov His Xas Lais, uas lawv ntxeev siab thiab ua rog tiv kuv. Lawv sawv los ntaus kuv txog tav no, xws li lawv phaj txiv phaj yawg.
4
Phaj tub lawv muaj lub taub hau tawv, muaj lub siab txhav.
Kuv xa koj mus cuag lawv. Koj hais rau lawv tias Tswv Ntuj hais li.
5 Lawv yog ib pab neeg ntxeev siab. Tab yog lawv mloog los tsis mloog mas lawv yuav tsum paub tias ib tug Yaj Saub sawv los nyob hauv nruab nrab lawv.
  • Zaj Nyeem 2 : 2 Kos Lis Nthos (2Co 12, 7-10)
7 Ntuj qhib tej yam zoo tas nrho los qhia kuv, tiam sis Ntuj tsis xav kom kuv muab hlob, ces Ntuj tso ib tug saus los chob kuv cov nqaij. Ntuj tso Xas Tas ib tug dab tuaj ntaus kuv tej tawg ncuav, kom kuv tsis txhob muab hlob.
8 Kuv thov Huab Tais peb zaug, kom Xas Tas tus dab ntawd txav mus deb kuv. Tiam sis Huab Tais teb rau kuv tias :
9 ‘Kuv lub txiaj ntsim txaus pab koj lawm, vim lub hwj huam muaj zog nyob hauv tus tsis muaj zog.’ Yog vim qhov ntawd, mas kuv thiaj khav txog kuv txoj kev tsis muaj zog, kom Leej Pleev lub hwj huam los nyob hauv kuv.
10 Yog tim qhov ntawd mas kuv thiaj zoo siab txais kuv txoj kev raug luag thuam, kev txhawj xeeb, kev raug luag hiam, thiab tej kev ntshai, vim Leej Pleev. Vim tias, yog thaum kuv tsis muaj zog, mas kuv thiaj muaj zog.
  • Ntawv Moo Zoo : Mas Kos (Mc 6, 1-6)
1 Yes Xus tawm hauv qhov chaw ntawd mus, nws rov mus lub zos nws nyob hlob, cov thwj tim kuj nrog nws mus thiab.
2 Hnub Xas Npas Tos, Yes
Xus qhia hauv tsev txoos. Muaj neeg coob tuaj mloog, lawv hnov nws cov lus, lawv qhuas, lawv hais tias : "Nws tau tej ntawd qhov twg los ? Lub siab thoob tsib thiab cov hwj huam yees ntxwv loj uas nws ob txhais tes ua, yog leej twg pub rau nws ?
3 Tus ntawd tsis
yog tus kws ntoo, Mab Liab tus tub lod ? Nws tsis yog Yas Kos, Yos Xes, Yus Das thiab Xis Moos lawv kwv tij lod ? Hos nws cov muam, tsis yog cov nrog peb nyob ua ke lod ? Yes Xus ua lawv poob siab.
4 Ces Yes
Xus hais rau lawv tias : "Ib tug Yaj Saub, tsuas yog nyob hauv lub zos nws hlob, hauv nws cov txheeb ze thiab nws tsev neeg, mas luag thiaj saib nws tsis muaj nqis."
5 Vim li ntawd, Yes Xus ua tsis tau ib yam hwj huam yees ntxwv nyob ntawd li, nws tsuas tsa tes rau tus puav tuag ceg los tuag tes kom zoo.
6 Nws xav tsis thoob
txog qhov lawv tsis ntseeg. Yes Xus mus hauv cov zos nyob ib ncig, nws qhia lawv.


0 commentaires: