COV ZAJ NYEEM RAU HNUB CHIV 06/09/2009
( Hnub chiv 23 - xyoo B )
  • Zaj Nyeem 1 : Cov lus nyob hauv ntawv His Xais (Is 35, 4-7a)
4 Nej hais rau cov siab muag tias : "Nej ua siab loj ! Nej txhob ntshai ! Ntsia saib ! Nej tus Tswv Ntuj nyob ntawm no !" Kev rob caub tab tom tuaj, Tswv Ntuj cov txim pauj neeg cov txhaum tuaj cawm peb.
5 Ces cov dig muag ob lub qhov
muag rov rua hlo, cov pob ntseg lag yuav qhib plho.
6 Tus neeg ceg tawv dhia nrawm xws li
tus muas lwj. Tus nplaig txhav qw tej suab zoo siab. Vim ib co dej txhawv hauv cov teb chaws suab puam los, tej tus dej ntws hla cov teb chaws maj sab.
7 Thaj av kub ntaiv yuav hloov ua pas
dej. Lub teb chaws tuag dej yuav txhawv tej tus kaus dej txaws txua tawm los. Thaj chaw uas hma ua zes nyob, yuav hloov ua tiaj tauj thiab tiaj ncaug zom ntawv.

  • Zaj nyeem 2 : Cov lus Yas Kos sau tuaj rau tsoom ntseeg (Jc 2, 1-5)
1 Kwv tij, nej yog ib co neeg ntseeg txog peb tus Huab Tais Yes Xus Pleev muaj hwj chim, mas nej txhob saib tias muaj tej tus neeg loj tej tus neeg me.
2 Yog tias thaum sawv daws tuaj ua lub
Txoos, muaj ib tug chaws los hauv tsev, tus ntawd coj nplhaib kub, hnav tsoos tsho zoo nkauj ; hos muaj dua lwm tus kuj chaws los thiab, tus no yog neeg pluag, nws cov ris tsho qias neeg.
3 Nej tig
ntsia tus hnav tsoos zoo nkauj, ces nej hais rau nws tias : “Koj mus zaum ntawm lub chaw zoo !” Hos nej hais rau tus pluag tias : “Koj sawv ntsug mog !” los hais tias : “Koj zaum hauv no, ntawm kuv lub tog tiag taw mog !”
4 Yog nej ua li ntawd, mas puas yog nej
saib tias neeg tsis muaj nqis ib yam ? Nej tsis ua ib yam nkaus li ib co nom txiav txim siab nkhaus thiab lod ?
5 Kwv tij zoo nyiad, nej mloog mog !
Tswv Ntuj tsis tau xaiv cov neeg uas lub qab ntuj neeg saib lawv pluag, kom los ua ib co neeg nplua nuj nyob hauv txoj kev ntseeg lod ? Tswv Ntuj tsis tau xaiv lawv los ua cov txais lub Ceeb Tsheej ua lawv lub cuab tam, raws li nws cog lus rau cov neeg nyiam nws lod ?

  • Cov lus nyob hauv Mas Kos Ntawv Moo Zoo (Mc 7, 31-37)
31 Yes Xus tso Tws Los teb tseg, nws taug txoj kev hla Xis Doos mus rau dej ntuj Nkas Lis Lais, uas nyob hauv xeev Des Kas Pos Lis.
32 Luag coj ib tug
neeg lag ntseg, hais lus txhav qhi, tuaj rau Yes Xus. Lawv thov kom Yes Xus tsa tes rau saum nws.
33 Yes Xus coj nws tawm ntawm tsoom
sid mus rau ib cag, Yes Xus muab nws ntiv tes ntxig rau tus lag ntseg ob lub qhov ntsej, nws muab aub ncaug pleev tus neeg ntawd tus nplaig.
34 Yes Xus tsa muag
ntsia saum ntuj, nws xyu ib suab, nws hais rau tus lag ntseg tias : "Es fas tas," txhais tias : "Koj qhib los."
35 Tus lag ntseg ob lub qhov ntsej qhib hlo, hos cov hlua khi nws tus nplaig kuj plam plaws tam sim ntawd, ces nws hais lus meej.
36 Yes Xus txwv tsis pub lawv
hais qhov ntawd rau leej twg li. Tab sis Yes Xus yim txwv, lawv yim tshaj.
37 Qhov ntawd raug lawv siab tshaj
txhua yam, ces lawv hais tias : "Nws ua tau ib puas tsav yam zoo : nws ua kom cov lag ntseg hnov lus, thiab ua kom cov nplaig txhav hais lus tau."


0 commentaires: