COV ZAJ NYEEM RAU HNUB CHIV 01/11/2009
( Tas Tsoom Leej Ntshiab - xyoo B )

(Hais lus Hmoob - En Français)

  • Zaj Nyeem 1 : Ntawv Qhib Yav Tom Ntej (7, 2-4.9-14)
2 Kuv pom ib tug tshiab tawm sab hnub tuaj nqa Tswv Ntuj tus ciaj sia lub ntaus cim. Nws hu ib suab muaj ceem rau plaub tug tshiab txais lub peev xwm rhuav daim av thiab dej hiav txwv
3 “Nej txhob rhuav daim av thiab hiav txwv, thiab xyoob ntoo ua ntej peb ntaus cim rau saum Tswv Ntuj cov tub txib hauv pliaj tso”
4 Kuv hnov muaj npaum no leej cov lawv ntaus cim rau : ib puas plaub caug plaub txhiab leej tas kaum ob lub xeem His Xais Lais, ib xeem kaum ob txhiab leej.
9 Dhau ntawd tas, kuv pom ib npoj neeg coob suav tsis txheeb ; ib npoj neeg tas txhua teb chaws, txhua xeem neeg, txhua haiv neeg, txhua xeem lus. Lawv sawv ntsug ntawm lub theej kiab hauv ntej thiab ntawm Leej Yaj hauv ntej, hnav lawv cov tsoos dawb tuav tej rev nplooj ntawm tes.
10 Lawv hu suab nrov nkoov : “Lub zog yeej tuaj ntawm peb tus Tswv Ntuj tuaj, tus zaum saum lub theej kiab, vim Leej Yaj !”
11 Tas tsoom tshiab sawv koos lub theej kiab, ncig rau cov Laus thiab plaub leeg ciaj sia, sawv daws pe lub theej kiab, ntsej muag ti av, hawm Tswv Ntuj.
12 Lawv hais tias : “Ua li, lus qhuas, hwj chim, thoob tsib, txiaj ntsim, koob meej, hwj huam thiab zog loj rau peb tus Tswv Ntuj, mus tas ib txhiab ib txhis ! Ua li.”
13 Ib tug Laus txais lo lus hais kuv tias : “Tas cov neeg hnav tsoos dawb no, lawv yog leej twg ? Lawv tuaj qhov twg tuaj ? ”
14 Kuv teb nws tias : “Huab Tais, yog koj thiaj li paub.” Nws rov hais tias : “Lawv los ntawm kev raug hiam los. Lawv ntxhua lawv tej tsoos thiab muab zawv huv hauv Leej Yaj cov ntshav.”

  • Zaj Nyeem 2 : Zam tsab ntawv 1 (Jn 3, 1-3)
1 Nej ntsia saib, Leej Txiv txoj kev nyiam peb loj tas npaum no : yam li peb hu ua Tswv Ntuj cov me nyuam, peb yog Tswv Ntuj cov me nyuam tiag ! Lub ntiaj teb neeg tsis paub peb, vim ntiaj teb neeg tsis paub Leej Txiv.
2 Cov zoo nyiam, nyem no, peb yog Tswv Ntuj cov me nyuam. Qhov uas yav tom ntej peb yuav plhis mus zoo li cas, tseem tsis tau tawm los rau qhov muag pom xyeem. Peb paub tias, thaum Leej Pleev yuav tawm los rau qhov muag pom xyeem, mas peb yuav zoo li Nws, vim nws zoo li cas, mas peb yuav pom Nws zoo li ntawd.
3 Tus twg tso siab rau Leej Pleev, mas Leej Pleev yuav ua kom nws huv tuaj, vim Leej Pleev yog tus huv.
4 Tus twg tso siab rau Leej Pleev, mas Leej Pleev yuav ua kom nws huv tuaj, vim Leej Pleev yog tus huv.

  • Mas Tais Ntawv Moo Zoo (5,1-12)
1 Yes Xus pom ib npoj neeg coob caum nws, nws nce mus saum lub roob. Nws zaum, nws cov thwj tim txav los ze nws.
2 Nws tsa ncauj qhuab qhia lawv. Nws hais tias:
3 Cov nplooj siab nplooj ntsws pluag, hmoov zoo, vim Ntuj Lub Tsheej yog lawv tug.
4 Cov siab zoo, hmoov zoo, vim lub teb chaws npaj tseg lawv yuav txais ua lawv tug.
5 Cov quaj kev tu siab, hmoov zoo, vim yuav muaj tus nplij lawv.
6 Cov tshaib thiab nqhis kev ncaj ncees, hmoov zoo, vim yuav muaj tus daws lawv nqhis.
7 Cov hlub neeg, hmoov zoo, vim yuav muaj tus hlub lawv.
8 Cov siab dawb, hmoov zoo, lawv yuav pom Tswv Ntuj.
9 Cov nrhiav kev thaj yeeb, hmoov zoo, luag yuav hu lawv ua Tswv Ntuj tub ki.
10 Cov raug hiam vim kev ncaj ncees, hmoov zoo, Ntuj Lub Tsheej yog lawv tug.
11 Thaum luag thuam nej, hiam nej, thiab liam ntau yam phem rau nej tim kuv, nej hmoov zoo.
12 “Zoo nej siab tsis zoo thiab ua nej nplooj ntsws hom khaj, vim nej yuav txais koob haum loj nyob saum ntuj. Cov yaj saub ua nej ntej kuj raug luag hiam tib yam thiab.”


0 commentaires: