COV ZAJ NYEEM RAU HNUB CHIV 25/10/2009
( Hnub chiv 30- xyoo B )
  • Zaj nyeem 1 : Phau Ntawv Yes Les Mias (31,7-9)
7 Huab Tais hais li no : "Kav tsij qw ntsuag qees kev zoo siab rau Yas Kos, qhuas thawj lub teb chaws !Cav nej cov lus zoo ncha ntws, tas sawv daws qw ntsuag qee : Huab Tais, cawm koj haiv neeg, His Xais pab neeg seem !
8 Saib kuv coj lawv pem lub teb chaws qaum teb rov los, kuv sau lawv tim npoo ntiaj teb los ua ke. Nyob hauv lawv muaj tus dig muag thiab tus ceg tawv, tus poj niam cev hnyav thiab tus tseem nyob nruab hlis. Yog ib pab neeg coob sawv kev rov los sib txoos.
9 Thaum lawv mus kua muag nyab yees, kuv coj lawv rov los nplij lawv zoo siab hlo. Kuv yuav coj lawv mus cuag tus niam dej ntws nto taug ib txoj zoo kev tsis muaj tus tsi dawm lawv kev. Vim kuv yog ib leej txiv rau His Xas Lais, Es Fais yog kuv tus tub hlob."

  • Zaj nyeem 2 : Hes Nplaws (5,1-6)
1 Tsis hais tus Tuam Leej Choj twg, nws tsuas yog ib tug tawm hauv zeej tsoom los, mas nws ua Leej Choj pab neeg nyob hauv txoj kev fim Tswv Ntuj, pab cev paj tshab txi Ntuj them txim txhaum.
2 Tus Leej Choj hlub
taus cov neeg tsis paub dab tsi thiab cov neeg yuam kev, vim tias nws kuj txawj ua txhaum xws li lawv. 3 Vim nws txawj ua txhaum, mas nws yuav tsum ua thaj txi Ntuj them nws cov txhaum, ib yam li nws txi Ntuj them tsoom sid cov txhaum.
4 Tsis muaj leej twg yuav rov muab nws tsa ua leej choj tau. Yog Tswv Ntuj hu nws mas nws thiaj ua leej choj tau, ib yam nkaus li Tswv Ntuj tau hu As Loos.
5 Leej Pleev, kuj tsis tau rov tsa nws ua Tuam Leej Choj muaj hwj chim, nws txais lub hwj chim ntawd ntawm tus hais rau nws tias : “Koj yog kuv Leej Tub. Hnub no, kuv xeeb koj.”
6 Tswv Ntuj tseem hais tias : “Koj ua leej choj mus ib txhiab ib txhis, raws li Mes Kis Xes Des txoj kev.”
  • Mas Kos Ntawv Moo Zoo (10,46-52)
46 Thaum Yes Xus nrog nws cov thwj tim thiab ib npoj neeg coob tawm hauv Yes Lis Kos mus, muaj ib tug neeg thov khawv dig muag, Npas Tis Mes, yog Tis Mes tus tub. Nws zaum ntawm ntug kev.
47 Thaum nws paub tias yog Yes Xus Nas Xas Les, nws cia li qw tias : "Yes Xus, Das Vis Leej Tub, khuv leej kuv yuas !"
48 Muaj coob leej cem nws kom ua twj ywm, tab sis nws haj yam qw nrov : "Das Vis Leej Tub, khuv leej kuv yuas."
49 Yes Xus cia li nres nroos thiab hais tias : "Hu nws los." Neeg mus hu tus dig muag thiab hais nws tias : "Tso siab lug, kav tsij sawv tsees, nws hu koj."
50 Tus dig muag pov rhees nws lub tsho loj tseg, tib plhaw mus cuag Yes Xus.
51 Yes Xus hais nws tias : "Koj xav kom kuv ua dab tsi rau koj ?" Las Npus Nis, kom kuv pom kev.
52 Yes Xus hais nws tias : "Rov mus, koj lub siab ntseeg cawm tau koj lawm." Tam sis ntawd, tus neeg cia li pom kev thiab nws raws Yes Xus taug kev mus.

0 commentaires: