COV ZAJ NYEEM RAU HNUB CHIV 22/11/2009
( Hnub chiv 34- xyoo B )
  • Zaj Nyeem 1 : Das Nias tsab ntawv (7,13-14)
13 Kuv yog Das Nias, ntuj tag hmo kuv pom hauv zaj npau suav, kuv ntsia zoo li neeg leej tub nrog ib co iab oo tuaj saum ntuj tuaj. Nws txawm hla los mus cuag ib tug neeg laus, muaj tus coj nws mus txog ntawm tus ntawd xub ntiag.
14 Luag muab hwj huam, hwj chim thiab vaj ntxwv cob rau nws. Tas txhia haiv neeg, txhia teb chaws, txhia xeem lus tiam nws. Nws lub hwj huam ua hwj huam nyob mus li tsis dua taw thiab nws ua vaj kav lub vaj teb vaj chaw tsis txawj puas ntsoog.

  • Zaj Nyeem 2 : Ntawv Qhib Yav Tom Ntej (Ap 1, 5-8)
5 Txais txiaj ntsim thiab kev thaj yeeb tuaj ntawm Yes Xus Pleev, uas yog tus Tim Khawv pheej xeeb, tus xub yug hauv cov tub tuag los, tus tswj kav tsoom vaj nyob ntiaj teb.
Nws nyiam peb, nws tau muab nws cov ntshav los ntxuav peb cov txhaum.
6 Nws tsa peb ua ib haiv neeg, ua ib co Leej Choj teev nws Leej Txiv Tswv Ntuj. Vim li ntawd, mas lub koob meej thiab lub hwj chim tswj fwm yog nws tug tas ib txhiab ib txhis. Ua li.
7 Ntsia saib ! Nws nrog cov huab los. Txhua leej txhua tus yuav pom nws, cov tau nkaug nws kuj yuav pom. Tas txhua haib neeg nyob ntiaj teb yuav quaj yuav nyiav vim nws. Yuav muaj tseeb li ntawd.
8 Huab Tais Tswv Ntuj hais tias : "Kuv yog As Fas thiab Os Mes Nkas"; kuv yog Tus Nyob, Tus Ib Txwm Nyob, Tus Tab Tom Los.
Kuv yog tus Muaj Hwj Huam tas nrho."

  • Zam Ntawv Moo Zoo (18,33-37)
33 Pis Las Tos rov chaws mus txog hauv kem tsev txiav txim, nws hu Yes Xus thiab nug tias : "Koj puas yog cov Yus Das tus vaj ?"
34 Yes Xus teb tias : "Koj hais koj tus kheej li ntawd, los yog muaj neeg tau piav kuv rau koj?"
35 Pis Las Tos teb tias : "Saib kuv puas yog neeg Yus Das ? Koj lub teb chaws thiab cov thawj leej choj coj koj tuaj rau kuv. Koj tau ua dab tsi ?"
36 Yes Xus tsa ncauj hais : "Kuv lub vaj teb vaj chaw tsis yog hauv ntiaj teb no. Nyob li kuv vaj teb vaj chaw yog ntiaj teb no, kuv tej tub teg tub taws yuav tiv thaiv tsis pub kuv poob hauv cov Yus Das tes. Tam sim no kiag, kuv vaj teb vaj chaw tsis nyob qhov no."
37 Pis Las Tos teb nws tias : "Vaj yog koj, puas yog ?" Yes Xus teb tias : "Yog koj hais vaj yog kuv. Vim li ntawd kuv thiaj yug los thiab vim li ntawd kuv thiaj tuaj nyob ntiaj teb no kom xwv ua tim khawv txog tus tseeb. Leej twg txawm nrog tus tseeb nws mloog kuv lub suab.


0 commentaires: