COV ZAJ NYEEM RAU HNUB CHIV 29/11/2009
( Hnub chiv 1 Tos Huab Tais - Xyoo C )
  • Zaj Nyeem 1 : Yes Les Mias 33,14-16
14 Huab Tais lo lus. Txog lub caij lub nyoog kuv yuav pub kev nyob dawb nyob huv raws li kuv tau cog lug rau His Xais Lais tsev neeg thiab rau Yus Das tsev neeg.
15 Txog lub hnub nyoog ntawd, txog lub sij hawm ntawd, kuv yuav ua Das Vis yug ib tug kaus ncaj ncees thiab nws yuav ua qhov ncaj qhov yog rau lub teb lub chaw.
16 Txog lub hnub nyoog ntawd, luag yuav tuaj pab tso Yus Das, Yes Lus Xas Les yuav tau nyob thaj yeeb thiab nws yuav tau lub npe li no : “Huab Tais yog peb kev ncaj ncees.”

  • Zaj Nyeem 2 : Tes Xas Los Nis 3:12 txog 4:2
12 Thov kom Huab Tais ua nej hlob mus, thiab vam meej nyob hauv txoj kev sib nyiam, thiab kev nyiam zeej tsoom, ib yam li peb nyiam nej.
13 Thov kom Huab Tais ua nej lub siab nyob ruaj nreb
hauv txoj kev ntshiab, tsis muaj chaw xyeej, nyob ntawm peb Txiv Tswv Ntuj xub ntiag, tos txog hnub peb tus Huab Tais Yes Xus yuav nrog tas tsoom Leej Ntshiab rov los.
1 Peb thov nej thiab txhib nej nyob
hauv Huab Tais Yes Xus kom nej coj ib lub neej li cas thiaj ntxim Huab Tais siab, raws li nej tau kawm ntawm peb. Ces nej kuj coj ib lub neej li ntawd : nej muab siab rau ua zoo zuj zus mus mog.
2 Nej twb paub cov lus peb qhia rau nej lawm, yog Yes Xus kom peb qhia nej zoo li ntawd.

  • Lus Kas Ntawv Moo Zoo 21,25-28.34-36
25 Yes Xus piav rau nws cov thwj tim txog thaum nws yuav tuaj :"Yuav muaj tej lub cim nyob saum lub hnub, lub hli thiab cov hnub qub. Nyob saum daim av, tej teb chaws yuav txhawj xeeb vim dej ntuj yuav ntxeev yuav nphau muaj cua daj cua dos.
26 Yuav ua neeg ntshai tuag kus txhawj tej xwv txheej tuaj raug lub ntiaj teb, vim tej hwj huam txheej ntuj saud yuav nphau tag.
27 Thaum ntawd, yuav pom Neeg Leej Tub tuaj saum ib twv huab muaj hwj huam thiab muaj hwj chim loj.
28 Thaum tej xwm pib tshwm tuaj, nej kav tsij sawv tsees thiab tsa taub hau, kev txhiv nej tuaj txog ze lawm."
34 Nej ceev faj, tsam nej tej siab qaug rau txoj kev plhom, quav cawv thiab txob xeeb rau lub neej txhob cia tej hnub ntawd poob ncaj hnub nej tsis faj txog.
35 Zoo li lub vas yuav qhwv tas txhua tus tib neeg saum daim av.
36 Nej yuav ua neeg feeb meej, teev ntuj tsis tseg, nej thiaj yuav tsim nyog maim dhau txhua yam yuav tshwm sim tuaj thiab muaj ntsej muag sawv ntsug ntawm Neeg Leej Tub xub ntiag."
0 commentaires: