COV ZAJ NYEEM RAU HNUB CHIV 10/01/2010
( Huab Tais Yes Xus Txais Lub Cim Ntxuav - Xyoo C )

  • Zaj Nyeem 1 : Ntawv His Xais (40,1-5.9-11)
1 « Nplij tiag, nplij tiag kuv haiv neeg , nej tus Tswv Ntuj hais li ntawd
2 Mus hais rau Yes Lus Xas Les daim nplooj siab thiab mus tshaj tias nws tes dej num ua tiav tas lawm, twb zam nws lub siab nyoos tua neeg tas rau nws lawm thiab nws twb raug Huab Tais txhais tes nplua ob npaug rau nws cov txhaum lawm.
3 Ib lub suab tshaj tias : « Npaj Huab Tais txoj kev hla hav suab puam. Tshav ib txoj kev tiaj tus hauv cov av nkig nkuav rau peb tus Tswv Ntuj.
4 Tej kwj ha yuav muab txhub rau, tej hauv toj hauv roob yuav pheej kom qis, tej kev nkhaus yuav ncaj tuaj, tej tsag siab yuav hloov ua nras.
5 Huab Tais lub koob meej yuav tshwm sim los thiab tas sawv daws ua ke yuav pom dheev li Huab Tais lub ncauj tau hais tseg.
9 Koj yog tus tshab xo rau Xis Yoos, nce mus saum lub roob siab. Nthe koj lub suab kom nrov, koj yog tus tshab xo rau Yes Lus Xas Les. Nthe koj lub suab, tsis txhob ntshai. Hais rau cov nroog Yus Das: « Saib, nej tus Tswv Ntuj. »
10 Saib Huab Tais Tswv Ntuj : Nws tuaj muaj hwj huam tas nrho thiab nws muaj peev xwm puv nkaus npab. Tej tsoos phij tsab nws lub zog heev ua ke nrog nws tuaj, tej khoom phij cuam nws nqe zog tuaj ua nws ntej.
11 Thooj li tus yug tsiaj coj nws pab tsiaj : nws npab sau nws cov yaj, nws muab nqa ntawm xub ntiag, mob siab rau tu cov maum yaj coj me nyuam.

  • Zaj Nyeem 2 : Cov lus Paj Lug sau tuaj rau cov neeg nyob Tis Tos (Ti 2,11-14; 3,3-7)
11 Sawv daws yuav coj tus yam ntxwv zoo, vim Tswv Ntuj lub txiaj ntsim yog lub qhov dej uas txhawv txoj kev cawm txhua leej txhua tus. Tswv Ntuj lub txiaj ntsim tawm los rau sawv daws pom xyeem.
12 Tswv Ntuj lub txiaj ntsim
qhia peb kom tso kev tsis hwm Ntuj pov tseg, tso txoj kev ntshaw txog lub sim ceeb no tseg, kom tiam neej no, peb ua neej nyob hauv txoj kev cheem peb lub siab, hauv txoj kev ncaj, thiab kev hwm Ntuj.
13 Vim peb tos thiab peb vam
ntsoov txoj kev kaj siab lug. Peb tos kom peb tus Tswv Ntuj loj, Yes Xus Pleev uas yog tus cawm peb lub hwj chim tawm los rau qhov muag pom xyeem.
14 Yes Xus Pleev, nws muab nws rau luag ntes, kom nws txhiv tau peb ntawm txhua txoj kev phem. Nws ntxuav ib haiv neeg kom huv los ua nws tug, thiab kub siab ua cov dej num zoo.
3 Vim tias yav thaud peb kuj yog ib co neeg tsis paub tab, neeg ntxeev siab, neeg poob zoo, neeg ua qhev zwm rau ntau txoj kev ntshaw, zwm rau txoj kev ua si. Peb ua neej nyob hauv txoj kev phem kev ntshaw. Peb sib ntxub, vim li ntawd tsim nyog luag yuav ntxub peb.
4 Tab sis, hnub uas tus Tswv Ntuj cawm peb qhib nws lub siab zoo tawm los thiab nws txoj kev nyiam tsoom sid tawm los rau qhov muag pom xyeem,
5 mas nws
tsis tshuaj tias peb puas tau ua cov dej num ncaj los tsis tau. Nws tsuas mloog nws lub siab khuv leej neeg. Nws cawm peb nyob hauv cov dej ntxuav neeg, kom peb rov yug los tshiab, thiab rov tshiab tuaj nyob hauv Leej Ntuj Plig Ntshiab.
6 Tswv Ntuj tso Leej Ntuj Plig los nyob
puv hauv peb ntau kawg, nyob hauv Yes Xus Pleev, tus cawm peb.
7 Leej Pleev
lub txiaj ntsim ua kom peb ntshiab tuaj, ces peb tso siab tau tias peb yuav txais txoj sia nyob mus li los ua peb lub cuab tam.

  • Lus Kas Ntawv Moo Zoo 3,15-16.21-22
15 Tsoom pej xeem nyob tos ntshis, tas sawv daws xav tau zom zaws hauv nyias siab, ua li, Zam puas yog Leej Pleev los tsis yog.
16 Zam cev lus hais lawv tias : "Ntawm kuv li, kuv muab dej los ntxuav nej, tab sis tus muaj peev xwm dua kuv, nws tuaj, kuv twb tsis tsim nyog daws txoj hlua khi nws khau. Nws yuav ntxuav nej hauv Leej Ntuj Plig Ntshiab thiab hauv hluav taws.
21 Tshwm muaj li no, thaum muab tsoom pej xeem ntxuav tas, thiab kuj ntxuav Yes Xus tas, nws tseem teev ntuj, lub ntuj qhib plho
22 Thiab Leej Ntuj Plig Ntshiab muaj lub nrog cev xws li nquab, nqes los saum nws. Ib lub suab nrov saum ntuj tuaj tias : "Koj yog kuv Leej Tub. Hnub no, kuv yug tau koj."


0 commentaires: