QUAS XYOO LAUS QHIB XYOO TSHIAB


Lub xyoo laus xaus, peb txaum yim pauj Huab Tais Tswv Ntuj txiaj ntsim peb tau ev thiab tau ris.
Peb tau txais koob hmoov ntau tsav pov hwm peb luag dej luag num, peb thiaj tau nrog luag teb luag chaw muaj noj muaj hnav.
Xyoo tshiab tuaj, peb qhoo cev thov peb tus Huab Tais cev tes plhws sawv daws vij mob vij ntsag, txiab nkeeg, kev txob txhawj pov tseg mus kom du dais.
Peb thov Leej Txiv Tswv Ntuj txhais tes roos sawv daws lub cuab lub yig, nyob dawb nyob huv, nyob ntshiab li dej huv li txhuv, nyob thaj yeeb ua neej kom nto ntsis.
Peb thov nws Leej Tub pov hwm pov yawm sawv daws lub luag dej luag num kom muaj noj tsis tshais haus tsis nqhis.
Peb thov Leej Ntuj Plig Ntshiab lub zog pub sawv daws nyob thaj yeeb, muaj ntsej muag luag ntxhi, ua neej nyob nyab xeeb mus puv lub xyoo tshiab.

Cov coj cov ntseeg Hmoob Kav Tos Liv nyob Fab Kis Teb.


IB TSOOM HMOOB KAV TOS LIV NYOB FAB KIS TEB UA HMOOV NOJ PEB CAUG TEEV TSWV NTUJ


Mus xyuas cov duab
Cliquer pour voir le diaporama

Lub hmoov nyob Rilleux-la-Pape (69) rau hnub tim 26 lub 12 hlis 2009.
Tus thawj coj nyob lub xeev ntuj "Lyon - Rhône-Alpes" yog YAJ Txooj Tub.
Ob tug coj teev Ntuj nyob hauv lub tuam tsev "St-Pierre CHANEL", yog TP Cwj Vuam Chiv thiab ib tug Tsob Hwb (neeg cob tsib).
Thaum teev ntuj tas, sawv daws tau mus sib sau noj mov thiab ua kev lom zem.

(Mus xyuas Niam Txooj Tub lub Forum ntawm no.)


Mus xyuas cov duab
Cliquer pour voir le diaporama

Hnub tim 20 lub 12 hlis 2009, teev Ntuj quas xyoo nyob Rennes (35) hauv lub tuam tsev teev ntuj "St-Joseph".
Tus thawj coj lub xeev ntuj "Rennes-Bretagne" yog TSAB Ntxoov Thoj. TP Cwj Vuam Chiv thiab TP Neej Vaj nkawd tau mus nrog TP Paul BERTIN thiab tus Tsob Hwb Jean-Pierre GOUIN (ob tug fab kis saib xyuas tsoom ntseeg Hmoob nyob Rennes) coj teev ntuj.
Tsis tas li ntawd, pab ntseeg npaj tau zaub mov tuaj sib koom noj ua ke ua kev zoo siab.


Mus xyuas cov duab
Cliquer pour voir le diaporama

Hnub tim 06 lub 12 hlis 2009, cov ntseeg nyob ib cheeb tsam ntawm Paris tuaj sib koom teev Ntuj nyob Chevannes (91).
Tus coj ntawm pab pawg ntseeg "Région parisienne" yog THOJ Zoov Tsu.
Txhua zaus, ob tus coj teev ntuj yog XH VAJ Nyiaj Lwm thiab MUAS Nkaj Tsab nkawd. Lub caij ntawd, TP Cwj Vuam Chiv thiab TP Franco tau tuaj coj thaj txiv ntuj. Sawv daws npaj txhij npaj txhua tuaj noj mov ua ke, cov coj npaj tau kev lom zem rau sawv daws zov hmo.

Yog nej leej twg xav kom peb tso nej cov duab thiab, thov nej xa tuaj. Ua tsaug.

0 commentaires: