COV ZAJ NYEEM RAU HNUB CHIV 14/02/2010
( Hnub Chiv 6- Xyoo C )(Hais lus Hmoob - En Français)
  • Zaj nyeem 1 : Phau Ntawv Yes Les Mias 17,5-8
5 Huab Tais lo lus : "Leej twg cia siab rau tib neeg siav me, nws yuav khaum, tus muab lub cev nqaij los ua nws chaw cuab zog, nws lub siab yuav ncaim ntawm Huab Tais.
6 Nws tam zoj tsob nyuam ntoo txawm nruab nrag av tsuag, nws yuav tsis pom muaj kev tau zoo. Nws txawm rau thaj chaw qhuav hav suab puam, av ntsuag ntsev thiab ciaj tsis taus neej. 7 Leej twg cia siab rau Huab Tais, nws tau hmoov : Huab Tais yog nws chaw tso siab.
8 Nws tam zoj tsob ntoo txawm ntawm ntug dej, nrhau cag ncav tau dej, lub ntuj qhuav nws tsis txhawj, nws tej nplooj nyob ntsuab li xiab ; lub xyoo nkig nws tsis ntshai, nws txiv txi tau tsis tseg.
  • Zaj nyeem 1 : Kos Lis Nthos tsab 1: 15, 12. 16-20
12 Yog peb tshaj tias Leej Pleev sawv hauv cov tuag rov los lawm, vim li cas, nyem no, muaj tej tus hauv nej hais tias tsis muaj kev sawv hauv cov tuag los ?
16
Yog cov tuag tsis sawv rov los, mas Leej Pleev kuj tsis tau sawv rov los tiag.
17 Yog Leej Pleev tsis sawv rov los, mas peb txoj kev ntseeg yog ib txoj kev cuav, hos nej, los nej tseem nyob hauv nej cov txhaum. 18 Thiab cov uas tau mus tsaug zog nyob hauv Leej Pleev, mas lawv ploj lawm tiag.
19
Peb cov uas tso siab rau Leej Pleev, yog peb tsuas muaj kev cia siab nyob hauv tiam neej no xwb, mas peb yog cov neeg txom nyem tshaj ib tsoom tib neeg huv si.

20 Tab sis tsis yog zoo li ntawd. Leej Pleev sawv hauv cov tuag rov los lawm tiag. Nyob hauv ib tsoom neeg uas mus tsaug zog lawm, mas Leej Pleev yog thawj tug uas tau sawv rov los.
  • Lus Kas Ntawv Moo Zoo 6,17.20-26
17 Nrog lawv nqes los, Yes Xus nres ntawm ib lub nras tiaj nrog nws ib npoj thwj tim thiab ib tsoom pej xeem neeg tas nrho Yus Das, Yes Lus Xas Les, ntug Tws Los thiab Xis Doos;
20 Tsa muag zoj ntsia nws cov thwj tim, Yes Xus hais tias : "Cov pluag, nej hmoov zoo, Tswv Ntuj lub teb chaws yog nej tug.
21
Cov tshaib zim txwv no, nej hmoov zoo, nej yuav tau nyob tsau npo. Cov quaj zim txwv no, nej hmoov zoo, nej yuav tau nyob luag ntxhi.

22
Thaum muaj neeg ntxub nej thiab thawb nej pov tseg, thaum luag tsawm nej thiab thuam nej npe npaum saib tsis taus nej vim Neeg Leej Tub, nej hmoov zoo.

23
Hnub ntawd, yog nej hmoov thiab dhia tiag hom khaj, vim thooj pauj rau nej loj nyob saum ntuj : Yog tib yam lawv cov yawg koob tiam cov yaj saub.”

24
“Cov nplua nuj, mob nej siab, twb tas kev nplij nej !

25
Cov nyob zoo tsau npo zim txwv no, mob nej siab, nej yuav muaj tshaib. Cov nyob luag ntxhi zim txwv no, mob nej siab, nej yuav pom quaj thiab nyiav.

26
Thaum luag cav lus zoo txog nej, yuav mob nej siab : Yog tib yam lawv cov yawg koob tiam cov yaj saub cuav."

(Mus nyeem tsab ntawv nthuav Ntawv Ntshiab)


0 commentaires: