COV ZAJ NYEEM RAU HNUB CHIV 28/02/2010
( Lub Caij Plaub Caug Hnub Chiv 2- Xyoo C )
  • Zaj nyeem 1 : Ntawv Hauv Paus 15, 5-12.17-18
5 Huab Tais coj Has Nplas Has tawm los thiab hais rau nws : "Tsa muag ntsia saum ntuj, suav cov hnub qub yog koj suav txheeb." Thiab nws hais tias : "Koj yuav muaj xeeb leej xeeb ntxwv npaum li ntawd."
6 Has Nplas Has ntseeg Huab Tais thiab Huab Tais pom nws ncaj ncees.
7 Thiab hais tias : "Kuv yog tus Huab Tais, tus coj koj tawm Us teb chaws Kes Des kom tau muab lub teb chaws no rau koj ua koj tug."
8 Has Nplas teb tias : "Kuv tus Huab Tais Tswv Ntuj, ua li cas kuv thiaj paub tias kuv tau yuav ua kuv tug ?"
9 Huab Tais hais rau nws : "Koj muab rau kuv ib tug xyuas nyuj maum peb xyoos, ib tug thav tshis maum peb xyoos, ib tug thav yaj txiv peb xyoos, ib tug poj nquab thiab ib tug me nyuam nquab."
10 Has Nplas Has coj cov tsiaj li hais los, muab faib nruab nrab, tso nyias sab nyob nyias pawv sib tib ; tiam sis nws tsis muab cov noog faib.
11 Noog dav nqes los saum cov pawv nqaij, Has Nplas Has muab lawv khiav.
12 Thaum hnub yuav poob qho, tuaj ib tug dab ntub txawv txawv laum Has Nplas Has ua rau nws ib ce xob ntshai kawg.
17 Thaum hnub poob qho tas tsaus ntuj qas nti, muaj yam li ib qhov txos pa taws ncho thiab ib teg tsau tuaj lwm saum cov pawv nqaij tsiaj.
18 Hnub ntawd, Huab Tais nrog Has Nplas Has cog zaj lus no : “Kuv muab lub teb chaws no rau koj tsoom xeeb leej xeeb ntxwv.”

  • Zaj nyeem 2 : Cov lus Paj Lug sau rau cov ntseeg nyob Fis Lis Pos (3,17 - 4,1)
17 Kwv tij sawv daws, nej yoog raws li kuv tus lwj lwm mog. Nej ntsia ntsoov cov neeg ua raws li peb tus piv txwv.
18 Kuv hais li ntawd rau nej, yog vim muaj ntau leej ua xws li lawv yog cov yeeb ncuab ntxub Yes Xus tus ntoo cuam. Thaum kuv hais qhov ntawd rau nej, mas kuv kua muag poob.
19 Cov neeg ntawd,lawv kawg yuav poob rau hauv txoj kev tuag xwb. Lawv tus huab tais, yog lawv lub plab. Lawv muab tej yam phim yuav txaj muag los khav. Lawv tsuas nyiam tej yam nyob ntiaj teb no xwb.
20 Ntawm peb, mas peb lub tsheej nyob saum ntuj, vim peb tos Huab Tais Yes Xus Pleev yuav los cawm peb ; 21 nws yuav muab peb lub cev txom nyem no hloov ua ib lub cev muaj hwj chim, xws li nws lub. Nws
ua li ntawd tau, vim nws muaj hwj huam tswj txhua tsav txhua yam.
1 Kuv cov kwv tij zoo nyiam, nej yog kuv qhov chaw zoo siab, yog kuv lub koob meej. Nej nyob ruaj nreb hauv Huab Tais mog .

  • Lus Kas Ntawv Moo Zoo 9,28-36
28 Ib sij huam, Yes Xus coj Pob Zeb, Zam, thiab Yas Kos nrog nws nce mus teev Ntuj saum roob.
29 Thaum nws tseem teev ntuj, ib sij huam, nws ntsej muag tsis zoo li qub, nws cev ris tsho dawb paug cuag xob laim.
30 Muab ob tug neeg nrog nws txuas lus : Nkawd yog Mais Xes thiab Es Lis.
31 Tshwm sim muaj hwj chim lug, nkawd tham txog yam nws yuav sawv kev mus ua tshwm tuaj nyob Yes Lus Xas Les.
32 Pob Zeb thiab cov nrog nws ua ke qaug dab ntub ; thaum rov feeb meej, lawv pom nws lub hwj chim thiab muaj ob tug neeg nrog nws sawv ua ke.
33 Ib sij huam, thaum nkawd ncaim nws mus, Pob Zeb hais rau Yes Xus tias : "Xib Hwb, zoo npaum li rau peb nyob ntawm no ; tsa peb lub tsev tsam phooj, ib lub rau koj, ib lub rau Mais Xes, ib lub rau Es Lis." Tsis paub tus tsi txog qhov nws hais.
34 Tseem tab tom hais li, ib sij huam ib tw huab tuaj npog luas ntxoov lawv tas ; ua lawv ntshai rwg thaum lawv plos ntais hauv twv huab.
35 Ib lub suab tuaj ntawm twv huab tuaj tias : "Tus no yog kuv Leej Tub, tus raug xaiv tau, kav tsij mloog nws."
36 Thaum lub suab hais li ntawd, tshuav Yes Xus tib leeg kheej. Lawv ua twj ywm hauv cov hnub ntawd tsis qhia leej twg txog yam lawv tau pom no.0 commentaires: