LUS TSHAJ XO KEV PLOJ TUAG NTAWM
TSOOM NTSEEG HMOOB

NYOB IB CHEEB TSAM CAEN (14)


VAJ Npuag Lis thiab niam VAJ Npuag Lis nkawd tau tas sim neej rau hnub tim 14 lub 2 hlis 2010.

Nkawd muaj 40 tawm xyoo, muaj 10 leej me nyuam : 5 leeg tub thiab 5 leeg ntxhais, muaj ib txwg tub nyab.

Yuav coj nkawd los pam rau hauv tsev "16, rue de Luxembourg à Saint André sur Orne (14320)" ntawm ntug Caen.  • Hnub 24.02.2010 : noj hmo tas ua kab ke xa plig rau leej niam.
  • Hnub 26.02.2010 : 10h00, ua Thaj Txi Ntuj sam sab rau leej niam.
  • Hnub 27.02.2010 : noj hmo tas ua kab ke xa plig rau leej txiv.
  • Hnub 01.03.2010 : 10h00, ua Thaij Txi Ntuj sam sab rau leej txiv.

Peb nco pab thov peb Txiv Tswv Ntuj rau nkawd thiab.

0 commentaires: