Yawg Zoov Vws YAJ

Yug nyob Phuaj Khom, lub zos Pas Zaj, ze ntawm 1910. Zam Xyooj thiab Xaiv Txiab yog ob kwv tij niam txiv yug ib plab. Zam Xyooj Yaj yug tau Txawj Tswb Yaj ces nws tau tas sim neej lawm. Muab niam tij Zam Xyooj txis rau tus kwv Xaiv Txiab Yaj raws li Hmoob txheej laus thaum ub ua kam, thiaj yug tau peb tug tub : Xov Lwm, Tsav Yob thiab Zoov Vws. Txawj Tswb Yaj yog Zoov Vws Yaj tus tij laug hlob, ob kwv tij koom ib tug niam yug.

Txawj Tswb yog thawj tug Hmoob txais Txiv Plig Nyiaj Pov nyob hauv nws tsev thaum Txiv Plig nyuam qhuav tuaj txog pem Hmoob, nyob Roob Nyuj Qus xyoo 1950. Hauv Txawj Tswb tsev muaj nws txwm tub nyab Zam Nob thiab Txiv Plig tuaj ua qhua tau 3 lub hlis, txhim tau tsev, Txiv Plig thiaj mus nyob Txiv Plig lawm. Xyoo 1953, Txawj Tswb thiab Zam Nob tau muab tej dab neeb nrauj pov tseg tig los txais kev ntseeg Yes Xus.

Lub caij ntawd, Zoov Vws, nyob rau ib qho mus raws cov neej tsa. Lub teb chaws Muas Loob tsis tiaj tus. Xyoo 1962, cov Hmoob Roob Nyuj Qus tau khiav rog los txog naj khoos sab no Xas Nyas Npus Lis, Huab Xev thiab Naj Pas. Xyoo 1970, Txawj Tswb tau tas sim neej nyob Naj Pas. Lub teb chaws Los Tsuas rov nchuav tawg ntxhov hnyo xyoo 1975, ib zeej tsoom Hmoob sib huas kev khiav poob deg tas, cov coob kuj hla dhau naj khoos tuaj rau sab Thaib teb, thaum kawg thiaj tuaj tsim dua lub neej thaj yeeb thiab ywj siab rau sab Aws Los Pas thiab As Mes Lis Kas.

Zoov Vws kuj tau coj nws cov tub nyab, 3 txwg, thiab ntxhais vauv 4 txwg tuaj rau Fab Kis, nyob Orléans. Zoov Vws thiaj yog tseem laus neeg, tsev Hmoob Yaj Ncuab 9 txig dab qhuas tus yawg koob. Yog muab xam tag nws tij laug Txawj Tswb cov los mus rau nws cov nws yug, yawg Zoov Vws Yaj ua neej nyob laus nkoos pom me tub me nyuam thiab xeeb leej xeeb ntxwv 6 phaj 6 tiam neeg. Hnub xiab 12 lub 1 hlis 2010, nws tau tso sawv daws tseg, muaj hnub nyoog 100 xyoo. Nws yeej tsis muaj mob ib qho, yog laus laus lawm, siav cia li yaj xwb. Nws tsoom tub ki, xeeb leej xeeb ntxwv thiab ntxhais vauv kev neej kev tsav sawv daws tau tuaj hlub tuaj tshua nta nws lub ntees ua npoj ntws lom zem xov npo rau lub lis pias tim 16-17thiab 18 lub 2 hlis 2010.

Cwj Vuam Chiv 01.02.20100 commentaires: