Aide à la construction d'une église à Hau Thao pour l'ethnie des Hmong de Sapa (Vietnam)

Ntawm no, yog Txiv Plig Pierre Thanh Binh tsav ntawv sau tuaj thov nyiaj mus pab tsa lub tsev teev Ntuj nyob Hauj Thoj (Cob Tsib Teb).
Lub tsev teev Ntuj ntawd yog muab ua Hmoob ntiag tug.


Télécharger ici.

0 commentaires: