COV ZAJ NYEEM RAU HNUB CHIV 21/03/2010
( Lub Caij Plaub Caug Hnub Chiv 5 - Xyoo C )


  • Zaj nyem 1 : Phau Ntawv His Xais 43, 16-21
16 Huab Tais lo lus, tus nws tho ib txog kev hla hiav txwv, ib txog kab plawv dej muaj ceem, tus nws ua kom tsheb thiab nees rag, ua peeb sawv txhawb tub rog lub zog loj.
17 Saib, lawv ntog vau tas sawv tsis taus rov los, qauj thiab kug ua hluav tam zoj quav teeb xeeb. Huab Tais hais li no :
18 Txhob tshua txog thaum ub lawm, txhob ntshaw yav dhau los
19 Ntsia saib ! Kuv ua dua ib lub ntiaj teb tshiab : kaus tuaj nthaw les, nej tsis pom nws lod ? Tiag, kuv yuav rhawv kev mus hauv suab puam, ua dej ntws hauv thaj chaw qhuav.
20 Tej tsiaj qus hma thiab noog ntxhuav yuav qhuas kuv lub koob meej, vim kuv yuav ua dej ntws nto hav suab puam, muaj niam dej thaj chaw qhuav rau haiv neeg, kuv xaiv, haus zoo nqhis.
21 Haiv neeg kuv cob qhia ua kuv tug yuav qhuas kuv lub koob meej."

  • Zaj nyem 2 : Fis Lis Pos 3, 8-14
8 Nyem no, kuv saib txhua yam tsis muaj nqis, vim kuv muab piv rau ib yam muaj nqe tas nrho, yog txoj kev paub Yes Xus Pleev, kuv tus Huab Tais. Vim nws, mas kuv tau tso tas ib puas tsav yam pov tseg ; kuv saib tas puas tsav yam tsis muaj qab hau, vim kuv xav tau Leej Pleev.
9 Kuv xav kom Tswv Ntuj ntsib kuv nyob hauv Leej Pleev. Kuv tsis muaj ib txog kev ncaj ua kuv tug ; kuv tsis muaj txoj kev ncaj tuaj ntawm Txoj Cai tuaj. Kuv tsuas muaj txoj kev ncaj tuaj ntawm txoj kev ntseeg txog Leej Pleev thiab ntawm Tswv Ntuj tuaj xwb, yog txoj kev ncaj uas nrhau cag rau hauv txoj kev ntseeg.
10 Kuv xav paub Leej Pleev, xav paub nws txoj kev sawv rov los muaj zog npaum li cas, xav npuab nws nyob hauv nws txoj kev raug txom nyem, thiab kuv xav yoog nws tus piv txwv nyob hauv txoj kev tuag,
11 saib kuv puas yuav sawv tau hauv cov tub tuag rov los.
12 Kuv tsis hais tias, kuv twb mus txog chaw lawm, los kuv twb zoo txhij zoo txhua tas lawm. Kuv khiav ntxiv kom kuv tuav tau Leej Pleev, vim Yes Xus Pleev twb tuav tau kuv lawm.
13 Kwv tij, kuv tsis khav tias, kuv tuav tau Leej Pleev lawm. Kuv tsuas hais li no : kuv hnov qab tias, kuv tau khiav kev deb li cas lawm.
14 Kuv khoov cev ncaj qha khiav mus rau tom hauv ntej, kuv tso sas ntws kom mus txog chaw, vim kuv pom cov paj tshab, uas Tswv Ntuj hu peb mus txais nyob txheej saud, nyob hauv Yes Xus Pleev.

  • Zam Ntawv Moo Zoo 8,1-11
1 Yes Xus mus dua tim roob txiv ntoo roj.
2 Thaum kaj ntug txoog, nws los hauv lub Tuam Tsev Teev Ntuj, tas nrho haiv neeg tuaj cuag nws, zaum chaw, nws thiaj qhuab qhia lawv.
3 Cov thoob xwm thiab cov Fas Lis Xais ntes tau ib tug poj niam deev hluas coj tuaj rau Yes Xus sawv nyob nruab nrab.
4 Lawv hais rau nws : "Xib Hwb, tus poj niam no, ntes tau thaum tseem deev hluas.
5 Nyob hauv peb txoj cai, Mai Xes hais tseg yog muaj li tiag, kom xuas zeb tua. Ntawm koj ne yuav hais li cas ?"
6 Lawv hais li ntawd sim nws kom lawv tau cai liam nws. Tiam sis Yes Xus khoov pem teb muab ntiv tes kos av.
7 Lawv nam zawg zog nug nws, nws tsa hau los hais rau lawv : "Tus tsis muaj txhaum hlo hauv nej kom nws xub cuam zeb rau tus ntawd."
8 Nws rov qab khoov dua mus kos av.
9 Lawv hnov li ntawd, lawv tawm khiav ib leeg zuj zus cov laus ua ntej, tshuav nws ib leeg kheej thiab tus poj niam tseem sawv nruab nrab.
10 Sawv tsees los, Yes Xus hais rau nws : "Poj niam, lawv dua twg lawm ? Tsis muaj neeg muab koj rau txim ?"
11 Tus no teb tias : "Huab Tais, tsis muaj neeg." Yes Xus hais nws : "Kuv kuj tsis muab koj rau txim. Kav tsij mus, txij zaum no txhob ua txhaum ntxiv."0 commentaires: