COV ZAJ NYEEM RAU HNUB CHIV 04/04/2010
( Hnub Chiv Hla - Xyoo C )

  • Hauj Lwm 10,34.37-43
34 Pob Zeb qhib ncauj lug hais : « kuv paub qhov tseeb, Tswv Ntuj tsis kws leej twg cai.
35 Tiam sis lub teb chaws twg hwm nws, coj kev ncaj ncee, yog ua ntxim nws.
36 Tus xa Leej Lo Lus tuaj rau tsoom tub ki His Xas Lais tshaj lub Moo Zoo kev thaj yeeb vim Yes Xus Pleev, nws yog tas sawv daws tus Huab Tais.
37 Nej li, nej twb paub lo lus tshwm sim tuaj nyob tas puag Yus Das, chiv thaum puag Nkas Lis Lais txij Zam tshaj lub cim ntxuav tas
38 Yes Xus, tus neeg Nas Xas Les, Tswv Ntuj Ntsuj Plig Ntshiab tau pleev nws zoo li cas thiab muab hwj huam, nws hla mus los, ua qhov zoo thiab kho cov neeg tuaj dab phem zaj zoo hlo tas, vim Tswv Ntuj nrog nraim nws.
39 Peb ua tim khawv rau tas txhua yam nws tau ua nyob hauv cov Yus Das lub teb chaws thiab nyob Yes Lus Xas Les ; thiab lawv tau muab nws rhuav dai ncuv saum ntoo.
40 Tswv Ntuj tau ua nws sawv rov los hnub peb thiab tau pub kom pom xyeem nws
41 Tsis yog rau tas zooj tsoom, tiam sis rau cov tim khawv Tswv Ntuj tau xaiv tseg ua ntej, rau peb, cov tau noj tau haus nrog nws thaum nws sawv tsees hauv cov tuag los
42 Nws tau ceeb toom rau peb kom mus tshaj rau zeej tsoom thiab ua pov thawj zeem tias nws yog tus Tswv Ntuj tsa los txiav txim rau cov ciaj thiab cov tuag.
43 Tas cov yaj saub ua tim khawv txog tus no : leej twg ntseeg nws, txais tau kev daws tas tej txhaum hauv nws lub npe. »

  • Zam Ntawv Moo Zoo 20,1-9
1 Tim ib hauv lis piam, ntuj tseem tsaus, Mab Liab Mas Ntas Las mus tom ntxa yav sawv ntxov, nws pom daim txiag zeb tshem ntawm lub ntxa lawm.
2 Nws tso sas khiav mus cuag Xis Moos Pob Zeb thiab lwm tus thwj tim tus Yes Xus hlub. Nws hais rau nkawd : « Lawv nqa Huab Tais tawm hauv ntxa lawm, peb tsis paub xyov lawv coj nws mus tso qhov twg lawm. »
3 Pob Zeb tawm plaws mus thiab lwm tus thwj tim, nkawd mus tom ntxa.
4 Nkawd ob leeg ua ke sas lam mus ; tab sis lwm tus thwj tim khiav nrawm dua Pob Zeb thiab nws xub mus txog tom ntxa
5 Khoov zoj mus xauj, nws pom tej hlab ntaub nyob ntawd, tab sis nws tsis chaws mus hauv.
6 Xis Moos Pob Zeb lawv nws qab tuaj txog, nws chaws mus hauv lub ntxa. Nws xam pom cov hlab ntaub nyob ntawd
7 Daim ntaub, daim qhwv nws taub hau, tsis xyaw cov hlab ntaub nyob ntawd, tiam sis nyob nws ib cag kauv cia nyob ib lub chaw.
8 Lwm tus thwj tim chaws los thiab, tus xub tuaj txog tom ntxa, nws pom nws ntseeg ;
9 Lawv tseem tsis tau to taub ntawv ntshiab tias nws yuav tsum sawv tsees hauv cov tuag los.


0 commentaires: