COV ZAJ NYEEM RAU HNUB CHIV 11/04/2010
( Hnub Chiv Hla 2 - Xyoo C )
  • Zaj nyeem 1 : Hauj Lwm 5,12-16
12 Cov Hauv Paus Xa Lus tes ua tau ntau lub cim thiab ntau yam hwj huam loj rau haiv neeg. Tag lawv sawv daws pom zoo ua ke nyob ntawm Xas Los Moos maum kaum tsev
13 Tsis tshuav tug muaj cuab kav txav los poo lawv, tab sis haiv neeg qhuas lawv kawg.
14 Tej npoj txiv neej thiab poj niam tsub ntxiv los ntseeg Huab Tais
15 Kam ua nws tej tshav puam sab nraud muaj neeg mob thiab txawb txaj chaw thiab rooj kwv neeg kom xwv, Pob Zeb hla los mus, ua duab ntxoov los ntxoov tau lawv leej puav.
16 Cov nroog ib cheeb tsam Yes Lus Xas Les tej npoj neeg tuaj sib sau nqa neeg mob thiab coj tej raug dab tsis huv tuaj, tas lawv tej ntawd puav leej zoo huv si.

  • Zam Ntawv Moo Zoo 20,19-31
19 Tib hnub ntawd thaum tsaus ntuj, yog thawj hnub hauv lis piam, cov qhov rooj hauv lub chaw cov thwj tim nyob kaw tas, vim lawv ntshai cov Yus Das, Yes Xus tuaj, sawv hauv nruab nrab, nws hais rau lawv : « Thaj yeeb nej sawv daws »
20 Hais li tas, nws thws zoj tes thiab phab tav rau lawv. Cov thwj tim tau pom Huab Tais ua lawv zoo siab tas nrho.
21 Nws rov hais ntxiv rau lawv : « Thaj yeeb nej sawv daws ; xws li Leej Txiv xa kuv tuaj, kuv thiab kuv xa nej mus. »
22 Hais li tas, nws tshuab zoj ib pas, nws hais rau lawv : « Txais Leej Ntuj Plig Ntshiab ;
23 Yog nej zam txhaum rau tej txhia, lawv txhaum yuav muaj zam mus, yog nej tseg rau tej txhia, lawv yuav muaj nyob ntawd. »
24 Tos Mas yog ib tug hauv pab Kaum Ob, muaj npe ua Dis Dws Mos, nws tsis nrog lawv nyob thaum Yes Xus tuaj.
25 Lwm cov thwj tim hais rau nws : « Peb twb pom Huab Tais lawm ! » Tus no hais rau lawv : « Yog kuv tsis pom lub qhov ntsia hlau hauv nws tes thiab yog kuv muab kuv ntiv rau lub qhov ntsia hlau thiab muab kuv txhais tes rau ntawm nws phab tav, kuv yuav ntseeg tsis tau. »
26 Yim hnub tom qab, nws cov thwj tim tseem rov nyob sab hauv thiab Tos Mas nrog lawv ua ke. Cov qhov rooj puav leej kaw tas, Yes Xus tuaj tshwm sawv hauv nruab nrab, nws hais : « Thaj yeeb nej sawv daws ! »
27 Thiab hais rau Tos Mas : « Cev koj ntiv tes ntawm no ntsia kuv cov tes thiab cev koj txhais tes rau ntawm kuv phab tav thiab txhob ua tus tsis ntseeg, tiam sis ua tus ntseeg. »
28 Tos Mas teb rau nws : « Kuv tus Huab Tais thiab Kuv tus Tswv Ntuj. »
29 Yes Xus hais rau nws : « Vim koj pom kuv koj ntseeg ; hmoo zoo cov tsis tau pom tab sis lawv ntseeg »
30 Yes Xus tseem ua ntau cov cim ntxiv ntawm cov thwj tim xub ntiag tsis tau muab sau rau hauv phau ntawv no.
31 Cov no muab sau tseg kom xwv nej ntseeg tias Yes Xus yog Leej Pleev Tswv Ntuj Leej Tub kom xwv tus ntseeg muaj txoj sia vim nws lub npe.


0 commentaires: