COV ZAJ NYEEM RAU HNUB CHIV 01/08/2010
( Hnub Chiv 18 - Xyoo C )
  • Zaj Nyeem 1 : Phau Ntawv Kos Es Les 1,2; 2,21-23
2 Kos Es Les tus hais qab hau tsis muaj, tsis muaj qab hau, qab hau tsis muaj, txhua yam tsis muaj qab hau.
21 Muaj ib tug neeg thoob tsib, thiab ntse, thiab muaj peev xwm khwv peem tag nws tus kheej rau ib tug neeg tsis khwv kiag thiab tseem kib hlo nws tug rau tus ntawd yog li tsis muaj qab hau thiab phem loj kawg nkaus
22 Vim muaj tus tsi ntxiv rau tus neeg kev khwv thiab siv zog peem tas nws siab yuav ua nws khwv npaum li hauv lub qab hnub.
23 Vim tas nws sim neej tsuas txhawj xeeb thiab mob ntxhia, hmo ntuj los tsis so thiab nws siab ntsws tsis tau pw, txawm yog li tsis muaj qab hau.

  • Lus Kav Ntawv Moo Zoo 12,13-21
13 Muaj ib tug hauv npoj neeg hais rau nws : "Xib Hwb, hais rau kuv tus kwv tij kom faib lub cuab tam rau kuv thiab."
14 Tus no hais rau nws tias : "Tib neeg, leej twg tsa kuv txiav txim faib tau rau nej ?"
15 Nws hais rau lawv : "Nej ntsia thiab nej yuav tau cheem txhob vuag ntau dhau, vim nws txoj sia tsis nyob hauv qhov muaj ntau tab nws txawm muaj zoo npaum twg."
16 Nws hais ib zaj paj lug rau lawv : "Ib tug neeg nplua nuj, thaj av tsa nws ntau.
17 Nws xav tau hauv nws tus kheej : 'Kuv yuav ua li cas, vim kuv tsis muaj chaw sau kuv tej qoob ?
18 Nws hais tias : 'Kuv yuav ua zaj no : kuv yuav rhuav kuv cov txhab, yuav tsa kom loj dua, kuv yuav sau kuv cov nplej thiab kuv tej cuab yeej.
19 Kuv yuav hais rau kuv tus ntsuj plig : 'Me ntsuj plig, koj muaj cuab yeej ntsawm nkaus cia kav ntev xyoo : mus nyob, noj, haus, ua si.’
20 Tswv Ntuj hais rau nws : 'Neeg tsi txawj xav ! Hmo no, luag yuav nqus koj tus ntsuj plig, tej koj npaj tau, yuav cia rau leej twg ?
21 Yuav zoo li ntawd, tus nws tsam rau nws tus kheej thiab tsis tsam rau ntawm Tswv Ntuj.

0 commentaires: