COV ZAJ NYEEM RAU HNUB CHIV 10/07/2010
( Hnub Chiv 15 - Xyoo C )

  • Zal nyeem 1 : Phauv Ntawv Txoj Cai Ob 30,10-14
10 Mai Xes hais rau haiv neeg His Xais Lais: “ Yog koj mloog koj tus Huab Tais Tswv Ntuj lub suab, ua li nws cov lus qhuab qhia thiab nws tus txhooj sau tseg hauv phau ntawv Txoj Cai no : coj tag koj lub siab thiab ntsuj plig los npuab koj tus Huab Tais Tswv Ntuj.
11 Txoj Cai kuv kom koj mloog hnub no tsis nyob dhau koj lub zog thiab lub peev xwm.
12 Tsis nyob puag qaum ntuj kom koj hais tau tias: "Leej twg yuav mus muab saum qaum ntuj los qhia peb kom peb hnov thiab coj tau li hais ?"
13 Tsis nyob puag hiav txwv sab nraum ub kom koj hais tau tias : "Leej twg yuav mus puag hiav txwv sab nraum ub muab los qhia peb kom peb hnov thiab coj tau li hais ? "
14 Vim lo lus nyob ze ntawm koj, nyob hauv koj lub ncauj, hauv koj nruab siab kom koj coj tau li hais.

  • Lus Kas Ntawv Moo Zoo 10,25-37
25 Muaj ib tug thoob xwm sawv los sim nws hais tias : "Xib Hwb, yuav ua li cas kuv thiaj yuav muaj txoj sia nyob mus li ua kuv tug ?"
26 Yes Xus hais rau nws tias : "Muaj dab tsi sau tseg hauv Txoj Cai ? Koj nyeem zoo li cas ?
27 Tus no thiaj teb tias : “Koj yuav hlub Huab Tais, koj tus Tswv Ntuj, tas koj siab ntsws, tas koj ntsuj plig, tas koj lub zog, tas koj lub tswv yim thiab hlub koj tus txheeb ze ib yam li koj tus kheej.”
28 Nws thiaj hais rau tus ntawd : "Koj txawj teb kawg. Koj ua li ntawd, koj yuav ciaj sia."
29 Tus no txawm xav qhia tias nws yog neeg ncaj, nws thiaj hais rau Yes Xus : "Kuv tus txheeb ze yog leej twg ?”
30 Yes Xus teb rau nws : "Muaj ib tug tib neeg nqes ntawm Yes Lus Xas Les mus rau nram Yes Lis Kos poob nruab nrab ib co tub sab, lawv muab nws lwg tas, ntaus nws sab kawg cia ua nruj nriaj, lawv khiav lawm.
31 Muaj ib tug leej choj nqes tom thawj txoj kev ntawd tuaj, nws pom dheev lug zoj kev ib cag mus lawm.
32 Tus Les Vis tuaj txog tib qhov chaw, ua tib yam, pom dheev, lug zoj lawm.
33 Tab sis tus Xas Mas Lias neeg dua kev los txog ntawd, pom dheev ua nws mob siab qeeg qas daws
34 Thiab txav zoj los hliv roj thiab hliv cawv qhwv tus ntawd tej qhov txhab, muab zaum saum eeb coj mus tom ib lub tsev qhua rau siab tu tus ntawd.
35 Tag kis, nws rho tau ob lub txiaj nyiag rau tus tswv tsev txais qhua hais tias : "Koj tu tus neeg no, dab tsi koj tau siv tshaj, thaum kuv rov qab los, kuv yuav ntxiv rau koj."
36 Lawv peb leeg no, koj xav ne, leej twg ua tus txheeb ze rau tus poob hauv cov tub sab tes ?"
37 Tus no teb tias : "Yog tus tau khuv leej luag." Yes Xus hais rau nws : "Koj mus, koj ua tib yam li ntawd thiab."

0 commentaires: