COV ZAJ NYEEM RAU HNUB CHIV 18/07/2010
( Hnub Chiv 16 - Xyoo C )

  • Zaj nyeem ib : Phau Ntawv Hauv Paus 18,1-10
1 Tswv Ntuj yees rau Has Nplas Has pom ntawm tsob qhib Mas Maws Les, tshav kub lug, nws zaum ntawm qhov rooj tsev tsam phooj.
2 Nws tsa zoj nws qhov muag, ua ciav nws pom peb tug txiv neej sawv ntawm nws ib sab; nws pom, nws tso sas ntws ntawm qhov rooj tsev tsam phooj mus ntsib lawv thiab pe nkaus ti av.
3 Nws hais : "Huab Tais, yog koj ntsia kuv ntxim koj, thov txhob hla ib sab ntawm koj tus tub txib mus.
4 Thov txais me ntsis dej thiab ntxuav nej taw thiab so hauv qab ntoos.
5 Kuv mus nqa ib thooj mov thiab yug nej siav dua li nej mam hla mus vim nej twb hla tuaj ib sab ntawm nej tus tub txib ; lawv teb tias : " Aws, ua li koj hais."
6 Has Nplas Has maj nroos dua tom tsev tsam phooj cuag Xas Las hais tias: "Maj nroos peb yeem hmoov nplej mog los do thiab ua ib co ncuav."
7 Has Nplas Has rag ntws mus tom pab tsiaj loj ntes ib tug thav mos tab tom qab nqaij, muab cob rau tus tub txib maj nroos ua.
8 Nws nqa cov mis suab thiab kua mis thiab tus thav tsiaj nws ua los rau ntawm lawv xub ntiag. Nws sawv ib sab ntawm lawv hauv qab ntoos. Lawv noj mov.
9 Lawv hais rau nws : "Koj poj niam Xas Las nyob qhov twg ?" Nws hais : "Nyob ntawd, hauv tsev tsam phooj."
10 Nws hais tias : "Kuv yuav tuaj, rov tuaj cuag koj sim neej no kom ib tug tub rau koj poj niam Xas Las" thiab Xas Las nyob ntawm qhov rooj tsev tsam phooj nraum nws nrob qaum mloog.

  • Lus Kas Ntawv Moo Zoo 10,38-42
38 Thaum lawv taug kev, nws nkag mus hauv ib lub zos ; ib tug poj niam npe hu ua Mas Tas txais nws.
39 Nws tus viv ncaus npe hu ua Mab Liab zaum ib sab ntawm Huab Tais ko taw mloog nws lus.
40 Tiam sis Mas Tas phob fab txog ntau yam dej num, tshwm plaws xwb, nws hais tias: "Huab Tais, koj tsis quav ntsej ua cas kuv tus viv ncaus cia kuv tib leeg lis qav num ? Hais kom nws pab kuv !"
41 Teb rau nws, Huab Tais hais : "Mas Tas, Mas Tas, koj txhawj xeeb thiab xyiv fab rau ntau yam,
42 Tsuas ntshaw tib yam ; Mab Liab txawj xaiv yam zoo tshaj plaws yuav tsis txhob thau ntawm nws mus."

0 commentaires: