COV ZAJ NYEEM RAU HNUB CHIV 08/08/2010
( Hnub Chiv 19 - Xyoo C )

  • Zaj Nyeem 1 : Phau Ntawv Thoob Tsib 18,6-9
6 Hmo ntawd yog hmo zoo, peb cov yawg koob twb xub paub ntxov ; lawv ntseeg khov kho cov lus tau cog cia, ua rau lawv tuaj zog tos.
7 Koj haiv neeg tos ntshis txoj kev yuav tuaj cawm cov ncaj ncees thiab rhuav cov yeeb ncuab kom ploj mus.
8 Vim thooj txhij koj ntiab cov ntxub peb koj hu peb los pub koj lub hwj chim rau peb.
9 Cov neeg zoo tsoom tub ki txi ntuj twj ywm raws li lawv tau hais haum tsa muaj qaum ntuj cai : kom cov neeg ntshiab yuav daim qab ib yam daim tsw ; lawv pib seev cov yawg koob tej suab lus.

  • Lus Kav Ntawv Moo Zoo 12,32-48
32 Tsis txhob poob siab, pab me nyuam tsiaj, vim nej Txiv txaus siab pub qaum ntuj rau nej,
33 "Muab nej teej tug muag, ntaus nqi ua txim coj mus txi ; npaj rau nej tej nas nyiaj tsis txawj nphob, thooj cuab tam tsis txawj nqig rau saum ntuj, tub sab mus tsis txog, kab tsis tshwm tau;
34 Vim qhov twg nej thooj cuab tam, qhov ntawd thiab dai nej siab.
35 "Xav kom nej duav sia thiab teeb taws ciaj;
36 Thiab nej zoo li cov tib neeg nyob tos lawv tus huab tais, thaum nws ua tshoob rov los, kom xwv los txog qhov rooj khob, lawv qhib tam sid rau nws.
37 Cov tub qhe ntawd hmoov zoo, tus huab tais los txog pom lawv nyob tos; kuv hais tseeb rau nej, nws yuav muab siv sia kom lawv xyab ntawm rooj mov thiab yog nws tus yuav hla mus tiam lawv.
38 Yog nws los thaum qaib qua ob tsig los peb tsig muaj zoo li ntawd, lawv txoj hmoo zoo.
39 Kuj muaj li no, nej yuav tsum paub, yog tus tswv tsev paub lub sij hawm tub sab tuaj, nws yuav tsis lam cia tub sab tho nws vaj tsev.
40 Nej thiab, nej yuav npaj kom tau, vim yog lub sij hawm nej tsis nco faj, neeg Leej Tub nws tuaj ."
41 Pob Zeb hais tias : "Huab Tais, koj hais zaj paj lug no, puas yog koj hais rau peb, los puas rau sawv daws thiab ?"
42 Huab Tais hais tias : "Leej twg yog tus tub txib pheej xeeb xyuam xim, tus huab tais tsa saib nws vaj tse thaum zoo caij nyoog yuav pub nplej rau,
43 Tus qhev ntawd hmoov zoo, nws tus huab tais rov los txog pom coj li ntawd.
44 Muaj tseeb, kuv hais rau nej, nws yuav tsa tus ntawd tuav tas nws teej tug.
45 Tab sis yog tus qhev ntawd xav hauv nws lub siab : kuv tus huab tais tsis hnyoo los, nws rho nplawm rau tej tub txib thiab ntxhais txib, noj thiab haus kom qaug
46 Tus qhev ntawd tus huab tais los txog hnub nws tsis tos, thiab lub sij hawm nws tsis paub, huab tais yuav muab nws thiab nws tug txiav ob ya nrog cov cam thawj ib nqag.
47 Tus qhev no twb paub ntsoov nws tus huab tais siab, xwb tim tsis npaj, tsis ua li huab tais nyiam, yuav raug nplua hnyav ncawv;
48 Hos tus yeej tsis paub, tau ua tej yam tsim nyog xuas nplawm, yuav raug nplua tsawg. Tus luag tau pub ntau rau nws, ntau luag yuav nug nws, tus luag vam txog nws ntau, luag kuj yuav nug nws heev dua.

0 commentaires: