COV ZAJ NYEEM RAU HNUB CHIV 22/08/2010
( Hnub Chiv 21 - Xyoo C )
  • Zaj nyeem 1 : Phau Ntawv His Xais 66,18-21
18 Kuv tuaj sau tas cov teb chaws thiab cov xeem lus, lawv yuav tuaj, lawv yuav pom kuv lub hwj chim.
19 Kuv yuav tsa ib lub cim rau ntawm lawv, tshuav cov ua noob kuv yuav mus rau cov teb chaws Tas Xis, Pus, Lus, tus tua hneev Tus Npas, Yas Vas thiab cov pov txwv nyob deb tsis tau hnov dua kuv lub moo thiab tsis tau pom dua kuv lub hwj chim thiab lawv yuav cav kuv lub hwj chim rau tej teb chaws
20 Lawv yuav ua kom tas nej tsoom kwv tij ntawm cov teb chaws tuaj txi rau Tswv Ntuj saum kuv lub roob ntshiab Yes Lus Xas Les nrog nees cab laub, luj luab tsheb thiab thauj ntxhuav Tswv Ntuj hais li thiab kom cov tub ki His Xas Lais tuaj txi hauv lub tais huv ntawm Tswv Ntuj lub tsev.
21 Kuv yuav tsawv cov leej choj ntawm cov Les Vis Tswv Ntuj hais li.
22 Vim li, kuv yuav ua lub ntuj tshiab daim av tshaib sawv ntawm kuv xub ntiag Tswv Ntuj tsa ncauj hais li yuav mus li ntawd nej cov xeeb leej xeeb ntxwv thiab nej lub npe.
23 Thiab raws li thaum hli xiab niaj lub hlis thiab raws li xas npas hnub xas npas tas txhua lub cev ntaj ntsug tuaj pe hawm ntawm kuv xub ntiag Tswv Ntuj hais li.
24 Thiab lawv tawm rooj, lawv yuav pom cov sawv tiv kuv tuag tej cev kas npau xi thiab hluav taws ciaj tsaj phov lawv yuav qias rau txhua lub cev ntaj ntsug.


  • Lus Kav Ntawv Moo Zoo 13,22-30
22 Nws taug kev mus rau Yes Lus Xas Les, nws hla tej nroog thiab tej zos qhuab qhia sawv daws.
23 Muaj ib tug hais rau nws : "Huab Tais, cov dim ntshai muaj tsawg leej? Nws thiaj hais rau lawv :
24 "Nej yuav kam tiag kom nkag tau lub qhov rooj nqaim, kuv hais rau nej, vim coob leej nrhiav kom nkag tau, tab sis, lawv tsis muaj peev xwm.
25 Txij tus tswv tsev tsim los thiab kaw qhov rooj rau lawm, nej pib sawv sab nraud thiab khob qhov rooj hais tias : 'Huab Tais, qhib rau peb yuas,' teb rau nej, nws yuav hais tias : 'Kuv tsis paub nej, nej nyob qhov twg.'
26 Thaum ntawd, nej yuav pib hais : ‘Peb tau noj tau haus ntawm koj xub ntiag thiab koj tau qhuab qhia ntawm peb tej tshav puam.’
27 Hais rau nej, nws yuav hais tais : “Kuv tsis paub nej, nej nyob qhov twg; txav deb ntawm kuv, cov tub txib nkhaus.”
28 Thaum ntawd, yuav yog suab quaj suab ntxais hniav, thaum ntawd, nej yuav pom Has Nplas Has, His Xas Has, Yas Kos, thiab tas cov yaj saub nyob hauv Tswv Ntuj lub ntuj, hos nej cuam pov tseg sab nraud.
29 Cov nyob hnub tuaj thiab hnub poob, cov nyob Pej Fab thiaj Naj Fab yuav nyob ntawm rooj mov hauv Tswv Ntuj lub ntuj.
30 Vim li ntawd, yog cov ua qab yuav ua thawj thiab cov yog thawj yuav ua qab."

0 commentaires: