COV ZAJ NYEEM RAU HNUB CHIV 05/09/2010
( Hnub Chiv 23 - Xyoo C )
(Hais lus Hmoob - En Français)

  • Zaj Nyeem 1 : Phau Ntawv Thoob Tsib 9,13-18
13 Leej tib neeg twg muaj cuab kav paub tau Tswv Ntuj siab xav ? Leej twg yuav mem tau qhov Huab Tais siab nyiam ?
14 Leej tib neeg tuag taus zaj tswv yim dog dig thiab siab xav muag luav.
15 Lub cev ntaj ntsug ciab taus zib hnyav ncawv ntsuj plig thiab daim plhaub av luaj ua hnyav ntsuj plig ib txhiab zaus xav.
16 Peb twb paub tsis tas tej yam saum ntiaj teb no thiab kam txog siav qhi tej yam tes vuag tau cia ; leej twg yuav paub yam nyob txheej ntuj saud ?
17 Leej twg yuav paub tau koj siab nyiam, yog koj tsis pub kev thoob tsib thiab koj ntsuj plig ntshiab tuaj txheej saud tuaj ?
18 Vim muaj li ntawd, cov nyob ntiaj teb txoj xub ke thiaj ncaj taus, tib neeg thiaj paub tej yam ntxim koj siab thiab kev thoob tsib thiaj cawm tau lawv.

  • Lus Kav Ntawv Moo Zoo 14,25-33
25 Tej pab neeg coob nrog nws taug kev, tig ntia lees los nws hais rau lawv :
26 "Leej twg tuaj nrog kuv thiab nws tus kheej tsis ntxub nws niam nws txiv, nws poj niam me nyuam, nws cov kwv tij thiab cov muam thiab ntxiv nws tus kheej txoj sia, nws ua tsis tau kuv thwj tim.
27 Tus tsis kwv nws tus ntoo cuam thiab tuaj lawv kuv qab ua tsis tau kuv thwj tim.
28 Leej twg hauv nej xav txhim ib tug pej thuam, tsis xub zaum xam phaj tus nqe saib nws puas muaj txaus ua kom tiav ?
29 Ntshai tsam nws pib txhim cov taw ntsa tas tsis muaj peev xwm ua kom tiav, luag ob cag pom yuav pib thuam nws :
30 Tus neeg no pib txhim ho tsis peev xwm ua kom tiav !
31 Los ib tug vaj ntxwv twg sawv mus ntaus tsam tiv lwm tus tsis xub zaum ntsuam saib nrog kaum txhiab leej puas muaj peev xwv mus tiv tus muaj nees nkaum txhiab leej tuaj tiv nws ?
32 Yog tsis tau, nws twb xub ntxov npaj xa ib pab tiam lis mus thov cog kev thaj yeeb.
33 Li ntawd tib yam leej twg hauv nej tso tsis tau nws teej tug tus kheej, ua tsis tau kuv thwj tim.

0 commentaires: