COV ZAJ NYEEM RAU HNUB CHIV 26/09/2010
( Hnub Chiv 26 - Xyoo C )
  • Zaj nyeem 1 : Phau Ntawv As Mos 6,1.4-7
1 Cov tso siab lug rau Xis Yoos thiab cia siab khov kho rau Xas Mas Lias lub roob yuav mob siab thiab tib yam rau cov thawj coj ntug His Xais Lais lub tsev khaub zig nraim,
4 Cov nquag xyab luas saum txaj kub ntxhw thiab pw ntog ntawm tej rooj tog noj thav yaj ntawm npoj thiab sis huas dhev xyuas nyuj hauv nkuaj,
5 Ncauj rua ras xev suab nkauj suab ncas muaj plhus qog Das Vis,
6 Haus tsheej ntim cawv thiab pleev cov thawj roj, tiam sis, tsis txawj txob txhawj kiag Yos Xes xwv txheej.
7 Vim li ntawd, ziag no, lawv yuav raug ntiab yog pab ua thawj raug cab khiav ua npoj pw ntog tu noob nrho.

  • Lus Kav Ntawv Moo Zoo 16,19-31
19 "Muaj ib tug neeg nplua nuj, hnav ntaub tsuj thiab ntaub npuag ntaug leev niaj hnub ua qav noj seem noj so.
20 Ib tug pluag lub npe hu ua Las Ntxas Los, chev ntawm nws maum kaum tsev khub kev txhab,
21 Nqhis qhuav siab qhawv tej yam poob ntawm tus nplua nuj lub rooj mov ntxiv ntawd, dev tseem tuaj yaim nws tej qhov txhab.
22 Muaj ib hnub, tus pluag tuag mus, cov tshiab tuaj nqa nws mus hauv Has Nplas Has xub ntiag ; tus nplua nuj kuj tuag thiab muab nws faus av.
23 Hauv ntuj txias teb tsaus, nws txom nyem, nws tsa muag ntsia pom deb Has Nplas Has thiab Las Ntxas Los nyob hauv nws xub ntiag.
24 Nws hu tias : Txiv Has Nplas Has, thov khuv leej kuv yuas, xa Las Ntxas Los kom muab nws ntsis ntiv tes raus dej los tub kuv nplaig, vim kuv raug tsim txom hauv cov nplaim taws no.
25 Has Nplas Has thiaj hais : Me nyuam, koj nco ntsoov, koj twb muaj koj teej zoo hauv koj lub neej thiab Las Ntxas Los tib yam mob qas ntsuav. Ziag no, Las Ntxas Los muaj kev nplij ntawm no, hos koj raug tsim txom.
26 Thiab tsis tag li ntawd, ntawm peb thiab nej ib lub qhov ntuj loj kem kom cov xav hla ntawm peb rau tim nej ua tsis tau thiab kom cov tim nej tuaj tsis tau tim peb.
27 Nws hais : "Txiv, kuv thov koj xa Las Ntxas Los mus rau kuv txiv tsev,
28 Kuv muaj tsib tug kwv tij, kom nws qhia lawv, kom xwv lawv tsis txhob tuaj hauv qhov chaw txhawj xeeb no.”
29 Has Nplas Has hais : “Lawv muaj Mais Xes thiab cov yaj saub, kom lawv mloog cov ntawd.
30 Tus no hais : “Tiam sis, txiv Has Nplas Has, yog ib tug tuag mus cuag lawv, lawv thiaj yuav tig hloov siab.
31 Nws thiaj teb tus no : “Yog lawv tsis mloog Mais Xes thiab cov yaj saub, tab yog ib tug sawv tsees hauv cov tuag kuj tsis txaus lawv ntseeg.”


0 commentaires: