COV ZAJ NYEEM RAU HNUB CHIV 17/10/2010
( Hnub Chiv 29 - Xyoo C )
 
  • Zaj nyeem 1 :  Ntawv Kev Tsiv 17,8-13
8 As Mas Les tuaj nrog His Xas Lais sib tua nyob Les Fis Dis.
9 Mais Xes hais rau Yos Xuas : "Xaiv ib co txiv neej hauv peb tawm mus tiv As Mas Les tag kis, kuv yuav sawv saum lub ncov roob, tuav rawv Tswv Ntuj rab pas ntawm tes."
10 Yos Xuas ua raws li Mais Xes hais rau nws tiv As Mas Les ; Mais Xes, As Loos thiab Huv lawv nce mus saum lub ncov roob.
11 Yog Mais Xes tsa rawv tes, His Xas Lais thiaj muaj zog ; thaum nws dauv tes, As Mas Les muaj zog dua.
12 Mais Xes tsaug tes heev, lawv muab ib lub zeb los rau ntawd nws zaum saud, As Loos thiab Huv nkawd ib leeg tuaj ib sab txheem nws tes, ces nws tes muaj zog mus txog thaum hnub poob qho.
13 Yos Xuas tiv yeej As Mas Les thiab xuas ntaj ntsim nws haiv neeg.

  • Lus Kas Ntawv Moo Zoo 18,1-8
1 Yes Xus hais ib zag paj lug rau lawv txog qhov yuav tsum teev ntuj tsis tseg thiab tsis txhob qaug zog :
2 Nyob hauv ib lub nroog, muaj ib tug kws txiav txim tsis quav ntsej Tswv Ntuj thiab tsis hwm leej tib neeg twg.
3 Hauv lub nroog ntawd, muaj ib tug poj ntsuam tuaj taij nws : “Pab kuv pauj kom tau kuv tus yeeb ncuab.”
4 Nws cam tawv qhawv tau ib ntus. Dhau qhov ntawd mus, nws txawm xav twj ywm : “Txawm kuv tsis quav ntsej Tswv Ntuj, tib neeg kuv tsis hwm,
5 Tsis kav tus poj ntsuam no xeeb txob kuv tas npaud, kuv yuav ua tiag pauj, tsam nws yuav tuaj ua kuv meem txom kom kawg nkaus.”
6 Huab Tais hais : “Nej mloog tus kws txiav txim tsis quav ntsej neeg no ;
7 Tswv Ntuj, tus ntev npaum li nws rau luag, yuav tsis ua dab tsi pauj rau cov nws xaiv tau tuaj ua hnub ua hmo taij nws lod ?
8 Kuv cev lus rau nej, nws yuav pauj tam sis rau lawv. Tab sis thaum Neeg Leej Tub tuaj txog, nws puas yuav pom muaj kev ntseeg nyob saum daim av?” 

0 commentaires: