COV ZAJ NYEEM RAU HNUB CHIV 07/11/2010
( Hnub Chiv 32 - Xyoo C )
 
  • Zaj nyeem 1 : Mas Kas Npes Ob 7,1-2.9-14
1 Muaj xya leej kwv tij nrog lawv niam raug ntes, tus vaj ntxwv muab leeg nyuj ua nplawm yuam lawv tseev kom noj nqaij npuas yam caiv hauv txoj cai.
2 Ib tug hauv lawv sawv lawv npe cev lus : “Koj xav nug thiab xav paub dab tsi ntawm peb ? Peb yeem tuag tsis yeem hla peb cov yawg koob tej kev cai”
9 Thaum nws yuav tuag, nws hais tias : "Niag tua neeg phem li koj, txov peb txoj sia saum neej no, tiam sis tus vaj ntxwv kav lub ntiaj teb yuav tsa peb sawv ciaj sia nyob mus li, tos peb tuag vim nws txoj cai."
10 Lawv muab tus peb tsim txom tib yam. Nws hlev nplaig rau lawv raws li lawv tau kom thiab xyab tes ntawg ntiag rau lawv.
11 Nws muaj cuab kav hais tshwm : "Kuv txais kuv tej tes no ntawm ntuj los, vim tej kev cai no kuv tsis khuv xim, kuv vam ntsoov yog nws tus yuav muab txhais tshiab tuaj rau kuv."
12 Tus vaj ntxwv thiab nws cov neeg ceeb tas rau tus tub hluas ntawd lub peev xwm saib kev tsim txom yam dog dig.
13 Thaum nws siav tu lawm, lawv coj tus plaub los hiam tib yam.
14 Ua ntej nws siav tu, nws hais tias : "Yeem tuag tib neeg tes, vam ntsoov Tswv Ntuj tsa tau yus sawv rov ciaj sia zoo tshaj rau koj tus tsis muaj yuav sawv taus rov ciaj sia."

  • Lus Kas Ntawv Moo Zoo 20,27-38
27 Leej puav Xas Dus Kais cov hais tias ciaj tsis taus rov los, nam zog los nug nws
28 Hais tias : “Xib Hwb, Mais Xes sau cia rau peb, ib leej twg tus kwv tij tuag tseg poj niam tsis muaj me nyuam, kom nws ib tug kwv tij qaws tus poj niam kom muaj tub ki ua noob tseg rau tus ntawd.
29 Lawv muaj xya leej kwv tij : Thawj tug yuav tus poj niam tas tuag tsis muaj tub ki.
30 Tus ob,
31 Thiab tus peb qaws thiab tas lawv xya leej tib si lawv puav leej tuag tas tsis muaj me nyuam.
32 Thaum kawg, tus poj niam kuj tuag tib yam.
33 Yog rov ciaj los, tus poj niam yog lawv leej twg tus poj niam ? Lawv xya leej puav leej tau nws ua poj niam.
34 Yes Xus thiaj hais rau lawv : “Tiam no cov tub sib yua thiab ntxhais muaj txi,
35 Tiam tom ntej cov tsim nyog txais kev rov ciaj hauv tsoom tub tuag los, tub tsis sib yua ntxhais tsis muaj txi ;
36 Vim lawv tuag tsis taus ntxiv, lawv nrog tsoom tshiab sib txig zos thiab yog Tswv Ntuj cov tub, yog rov ciaj los cov tub.
37 Cov tuag yuav xeev sawv tsees los, Mais Xes twb ceeb toom ntawm tauv khaub, thaum nws hu Huab Tais, Has Nplas Has tus Tswv Ntuj, His Xas Has tus Tswv Ntuj, Yas Kos tus Tswv Ntuj ;  
38 Tsis yog tsoom tuag li Tswv Ntuj, tiam sis tsoom ciaj tus ; tas sawv daws ciaj sia rau nws.0 commentaires: