COV ZAJ NYEEM RAU HNUB CHIV 28/11/2010
( Hnub Chiv 1 Tos Huab Tais - Xyoo A )
 
  • Zaj nyeem 1 : Tsab Ntawv His Xais 2,1-5
1 Lo lus, His Xais, As Mos leej tub pom txog ntawm Yus Das thiab Yes Lus Xas Les.
2 Yuav yog lwm hnub tom ntej, Huab Tais lub tsev yuav txawm saum roob, saum lub ncov cov roob siab dua tej laj roob, tas cov teb chaws yuav tuaj sis dhu cuag nws ;
3 Thiab ntau haiv neeg yuav tuaj, lawv yuav hais tias : “Mus ! Peb nce saum Huab Tais lub roob, mus cuag Yas Kos tus Tswv Ntuj lub tsev ! Nws yuav qhuab qhia peb, peb yuav mus taug nws kev xuas nws kab vim tus cai txhawv ntawm Xis Yoos thiab Huab Tais lo lus ntawm Yes Lus Xas Les.
4 Nws yuav txiav txim rau tas teb chaws saib xyuas tas txhua haiv neeg ; lawv yuav muab lawv cov ntaj ntaim ua khais thiab lawv cov hmuv ua txuas; ib lub teb chaws yuav tsis rho ntaj rau lwm lub ; lawv yuav tsis kawm sib ntaus ntxiv.
5 Yas Kos tsev, mus ! Peb mus hauv Huab Tais kev pom kev.

  • Zaj nyeem 2 : Paj Lug Tsab Ntawv Rau Cov Los Mas 13,11-14
11 Paub ntsoov txog lub caij nyoog, txog sij hawm rau nej tsim dheev nruab dab ntub, vim ziag no kev cawm nyob ze peb dua thaum peb los ntseeg.
12 Hmo ntuj twb yuav dua toj, lub hnub twb tuaj txog ze. Muab tej dej num dub nyos laim ncua tseg, hnav tej tsoos riam phom kaj nrig.
13 Coj peb tus cwj pwm kom tsim txiaj nruab hnub qas nrig : txhob ua neeg hu dab, quav cawv, txhob luab tsuab ua plees ua yis, txhob ua neeg npau thiab neeg muaj khib,
14 Tiam sis los hnav Huab Tais Yes Xus Pleev, siv zog ntsos tsis qaug mus raws cev nqaij nyiam.

  • Mas Tais Ntawv Moo Zoo 24,37-44
37 Thaum Neeg Leej Tub tuaj, yuav zoo li thaum Nos Es tseem ua neej nyob.
38 Ua ntej dej nyab ntiaj teb, sawv daws tseev noj tseev haus, rau siab sib tham thiab ua txij nkawm txog hnub Nos Es nkag hauv nkoj,
39 Tsis muaj twg paub txog ntua hnub dej nag los nyab yaws hlo tag nrho, hnub neeg Leej Tub tuaj kuj yuav zoo tib yam li.
40 Ob tug neeg nyob tom teb, nqa hlo ib tug tseg lwm tus cia ;
41 Ob tug tab tom zom zeb, nqa hlo ib tug tseg lwm tus cia ;
42 Nej kav tsij zov hmo, vim nej tsis paub hnub twg nej tus Huab Tais yuav tuaj.
43 Nej paub ntsoov, yog tus tswv tsev paub lub sij hawm tub sab tuaj, nws yuav zov rawv, yuav tsis cia tho nws tsev.
44 Vim li ntawd, nej kuj tib yam tos ntsoov, vim Neeg Leej Tub yuav tuaj lub sij hawm nej nco tsis txog.   

0 commentaires: