FAB KIS THAM TXOG COV NEEG PEJ KUM TEB


Hnub tim 26, 27 thiab 28 lub 11 hlis xyoo 2010, nyob rau lub chav tsev "Espace Evènements - Parc Floral de Paris", lub koom haum "Semaine Sociale de France" tham txog cov neeg pej kum teb.
Hnub tim 27 muaj ze ntawm 3 000 leej neeg tuaj sib sau ua ke.
Peb tau hnov cov thawj coj ntawm cov ntseeg "Catholique" thiab "Prostestants" tham txog txoj kev ntseeg Tswv Ntuj thiab saib xyuas cov neeg txom nyem.

Lub Hauv Paus "Service National de la Pastorale des Migrants" kuj tau thov kom peb cov neeg tawv daj mus ua tim khawv piav txog peb lub neej rau lawv  thiab :
  • Thoj Paj Xauv nkawd ob niam txiv tau piav txog txoj kev sib yuav : ib yam neeg yuav lwm yam neeg. Vim Paj Xauv poj niam yog  "marocaine".
  • M. Limsry PIN, uas yog ib tug coj ntawm lub "aumônerie cambodgienne", tau los piav txog lawv tej txuj ci, poj ua cia yawm ua tseg, saib puas rau peb kav tos liv txoj kev ntseeg tam sim no.
  • Kuv kuj tau los tham txog cov hluas tawg rog lub neej, txij thaum lawv tuaj poob rau Fab Kis teb : Hais txog txoj kev txom nyem, kawm ntaub kawm ntawv, ua hauj lwm thiab npaj lub neej.
Hnub chiv 28 sawv ntxov, kuv tau rov qab mus koom cov Kav Tos Liv thiab "Orthoxes" teev Ntuj ua ke.
Hnub ntawd, peb muaj ze ntawm 2 500 leej neeg.
Yog ib lub txoos loj thiab zoo heev : Ob tug los coj lub txoos teev Ntuj, yog tus Tswv Qhia "Cardinal André Vingt-Trois", archevêque de Paris et président de la conférence des Evêques de France, thiab tus Tswv Qhia "Mgr Gabriel de Comane", archevêque des Eglises Orthodoxes Russes en Europe Occidentale.

Thaum teev Ntuj tas lawm, muaj kev tham txog nom tswv Fab Kiv lub hom phiaj saib xyuas cov neeg pej kum teb.
Cov neeg lawv tau caw los tawm tswv yim rau sawv daws, muaj zoo li nram no :
  • M. Henri Guaino, conseiller spécial de Nicolas Sarkozy
  • M. Jacques Barot, ancien commissaire européen
  • Mme Hélène Flautre, parlementaire européenne
  • M. Assane Bà, juriste, chargé de mission migrations internationales au CCFD-Terre solidaire.
Raws li kuv tau pom nyob hauv 2 hnub ntawd, mas ib tug neeg twg txawm pluag thiab txom nyem npaum cas, los yog nws muaj ib tsev neeg (roj ntsha los sis puas nyob hauv kev ntseeg) los nres nws, nws yeej yuav nyob thaj yeeb.

Tus sau : Yaj Xaiv Tsom
Ntawm no, yog tus thawj coj ntawm lub "Pastorale des Migrants : Père Bernard Fontaine. Peb tau saib ib daim "vidéo" uas yog Txiv Tswv Qhia Mgr Claude Schokert nyuam qhuav nqa Cob Tsib teb los.


0 commentaires: