COV ZAJ NYEEM RAU HNUB CHIV 12/12/2010
( Hnub Chiv 3 Tos Huab Tais - Xyoo A )
 
  • Zaj nyeem 1 :  Tsab Ntawv His Xais 35, 1-6a.10
1 Hav suab puam thiab av nkig yuav zoo nej siab hlo, tiaj nras yuav laim txias hom khaj nra paug li paj dos.
2 Tawg paj kav tsij tawg laim txias hom khaj tsa suab see deeg daws txais Lis Npas Nos hwj chim thiab lawv yuav pom roob Kas Mes thiab Xas Los cev zam thiab Huab Tais hwj chim thiab peb tus Tswv Ntuj cev zam.
3 Txhab zog puv npo txhais tes muag ncee, lub caug ntshaus ntshee kom muaj sia.
4 Qhia cov ntshai tshee na : Kom siab tawv, txhob txhawj ! Saib ! Nej tus Tswv Ntuj lub zog pauj tuaj lawm, kev pab cawm nej tuaj ntawm Tswv Ntuj.
5 Cov dig qhov muag yuav rua, cov lag pob ntseg yuav qhib.
6 Tus neeg ceg yuav dhia rhees li tus kauv, tus piav tes yuav qw suab deeg daws,
10 Huab Tais cov neeg nws txhiv tuaj nplawg ntia, tuaj mus rau Xis Yoos suab see yees zoo siab tsis txawj tag, pliaj plhu luag ntxhwb ntxhi, kev chawj chim yaj lawm tej sis niab.
  • Zaj nyeem 2 : Yas Kos Npos Tsab Ntawv  5, 7-10
7 Kwv tij, nej yuav siab ntev tiag kom txog thaum Huab Tais tuaj. Saib tus ua qoob ua siab ntev tos tej txiv zoo ntawm thaj av mus txog thaum nws tau tas nrho cov cauj thiaj cov taj.
8 Nej yuav ua siab ntev tib yam nkaus, tso siab khov kho, vim Huab Tais tuaj lawm twb yuav txog.
9 Kwv tij, nej ib tug txhob yws rau ib tug thiaj tsis raug txiav txim ; tus txiav txim twb nyob ntawm qhov rooj lawm.
10 Kwv tij, nej ntsia cov yaj saub kev raug tsim txom thiab siab ntev ua nej tus piv txwv thaum lawv tshaj Huab Tais lub npe.
  • Mas Tais Ntawv Moo Zoo 11, 2-11
1 Thaum Yes Xus qhia nws kaum ob leeg thwj tim tas, nws txav deb thaj chaw ntawd mus qhuab qhia thiab tshaj lus hauv lawv tej nroog.
2 Zam nyob hauv tsev loj faj, nws hnov hais txog Leej Pleev tes hauj lwm, xa zoj nws cov thwj tim tuaj ;
3 Nug nws tias : “Koj puas yog tus yuav tuaj los tus peb tos yog lwm tus ?”
4 Yes Xus teb rau lawv tias : “Nej mus tshaj rau Zam tej yam nej hnov thiab pom :
5 Cov dig rov pom kev, cov ceg rov mus taus, cov mob ruas huv tuaj lawm, cov lag piav tes rov hnov, cov tuag sawv tsees los, cov pluag txais lub Moo Zoo ;
6 Tus tsis this kuv ua nws poob ntsej muag nws hmoov zoo.”
7 Thaum cov ntawd mus lawm, Yes Xus pib hais txog Zam rau npoj neeg : “Nej mus pom dab tsi tom hav suab puam ? Ib tug nqeeb cua nplawm co ncuj ncee ?
8 Nej tawm mus pom dab tsi ? Ib tug neeg hnav tsoos tsuj tsoos npuag ? Cov hnav tsoos tsuj tsoos npuag nyob hauv vaj ntxwv tej tsev.
9 Nej tawm mus pom dab tsi ? Ib tug saub ? Yog, kuv hais rau nej tseem tshaj ib tug saub.
10 Yog nws, tus tau sau tseg : “Yog kuv, tus xa kuv tus tshaj xo taj koj pliaj plhu npaj koj txoj kev ua koj ntej.
11 Kuv hais tseeb rau nej : tsis muaj tus sawv loj tshaj Zam Ntxuav Plig hauv tsoom poj niam yug los ; tab sis, tus me tshaj saum qaum ntuj lub ntuj
tseem loj tshaj nws.”

0 commentaires: