COV ZAJ NYEEM RAU HNUB CHIV 26/12/2010
( Yim Neeg Ntshiab - Xyoo A )
  • Zaj nyeem 1 : Tsab Ntawv Npes Xis Las 3, 2-6.12-14
2 Huab Tais qhuas leej txi hauv nws cov me nyuam, ua leej niam muaj cai hais tau nws tej tub ki.
3 Leej twg hwm nws txiv them tau nws tej txim txhaum.
4 Leej twg qhuas nws niam tam zoj tus neeg muaj ib thooj kub.
5 Leej twg hwm nws txiv ntsib kev zoo siab hauv nws cov me nyuam, hnub nws vam khom ntuj yuav muaj li nws thov.
6 Leej twg qhuas nws txiv yuav ua neej nyob ntev, leej twg mloog Huab Tais lus yuav ua rau nws leej niam txaus siab.
12 Kuv me tub, txhawb tiag koj txiv yav nws laus, txhob ua tub qaug nws thaum ua neej nyob.
13 Txawm nws zog ntaug, ua siab ntev, txhob thuam nws koj tus zog tseem khov kho.
14 Txoj ke hlub leej txi yuav tsis nkim dag yuav kho tau koj tej txhaum.

  • Zaj nyeem 2 :  Paj Lug tsab ntawv rau cov Kos Los Xais 3, 12-21
12 Li ntawd, mas nej yog cov uas Tswv Ntuj xaiv, nej yog nws cov ntshiab, yog cov uas nws nyiam tshaj. Nej yuav hnav ib lub siab txawj khuv leej, ib lub siab nyiam ua zoo, nyiam ua neeg me, ib lub
siab txawj hlub, ib lub siab ntev.
13 Nej ib leeg yuav ris ib leeg, yog nej ib tug muaj lus rau lwm tus, mas nej yuav sib zam. Huab Tais twb zam rau nej : nej kuj yuav ua raws li nws tus lwj lwm.
14 Nej yuav xub muab siab rau nrhiav txoj kev nyiam : vim txoj kev nyiam yuav ua kom nej hlob tiav.
15 Thov kom Leej Pleev txoj kev thaj yeeb tuaj kav nej lub siab : Ntuj hu nej los sib sau ua ib lub cev, yog vim Ntuj xav kom nej tau Leej Pleev txoj kev thaj yeeb. Qhov kawg, mas nej coj ib lub neej ua Ntuj tsaug mus li mog !
16 Thov kom Leej Pleev Lo Lus nyob txawm hauv nej ntau ntau. Nej rov sib qhia, sib ntuas nyob hauv kev thoob tsib. Nej yuav muab tas lub siab lub ntsws los nco txog Ntuj lub txiaj ntsim, nej hu tej zaj nkauj paj nruag, hais tej zaj lus paj huam seev tawm hauv nej siab los rau Tswv Ntuj mloog.
17 Txawm nej hais yam twg, los ua yam twg, mas nej tuav txog Huab Tais Yes Xus lub npe mus li. Nej ua Leej Txiv Tswv Ntuj tsaug nyob hauv Yes Xus.
18 Cov poj niam, nej yuav mloog nej tus txiv lus : tsim nyog yuav ua li ntawd, nyob hauv Huab Tais.
19 Cov txiv neej, nej yuav hlub nej tus poj niam ; nej tsis txhob npau taws rau nws.
20 Cov me nyuam, nej yuav mloog nej niam nej txiv lus tas huv tib si : vim qhov no yog txoj kev zoo, uas nyob hauv Huab Tais.
21 Cov ua niam ua txiv, nej txhob qhuab qhia nej cov me nyuam nruj dhau, tsam lawv tsis qab siab ua dab tsi.

  • Mas Tais Ntawv Moo Zoo 2, 13-15.19-23
13 Thaum lawv sawv kev hlo lawm, Huab Tais tus tshiab tawm ua yog toog rau Yos Xes hais tias : “Koj sawv los coj tus me nyuam thiab nws niam thiab mus nraim Hais Nkws Tos teb mus txog thaum kuv rov tuaj hais rau koj, vim Hes Los tab tom nrhiav tus me nyuam kom tua tau nws."
14 Nws thiaj sawv los coj tus me nyuam thiab nws leej niam khiav hmo ntuj mus Hais Nkws Tos teb.
15 Nws nyob ntawd txog hnub Hes Los dua toj : kom xwv ua tau raws li Huab Tais tau hais rau nws tus saub tias : Kuv hu kuv leej tub ntawm Hais Nkws Tos teb.
19 Thaum Hes Los tuag lawm, Huab Tais tus tshiab tawm ua yog toog rau Yos Xes nyob Hais Nkws Tos teb,
20 Hais tias : "Koj sawv mus coj tus me nyuam thiab nws leej niam mus His Xas Lais thaj av, vim cov nrhiav tus me nyuam tus ntsuj tuag lawm."
21 Nws sawv los coj tus me nyuam thiab nws leej niam nkag los hauv His Xas Lais av.
22 Thaum hnov tias As Kes Laus kav Yus Das hloov nws txiv Hes Los chaw, nws ntshai mus rau ntawd; ua yog toog pom, nws khiav mus hauv cheeb tsam Nkas Lis Lais.
23 Txog chaw, nws nyob hauv lub nroog hu ua Nas Xas Les kom xwv ua tau raws li cov saub hais : Luag yuav hu nws ua neeg Nas Xaus Les.

0 commentaires: