COV ZAJ NYEEM HNUB CHIV TIM 23/01/2011
( Chiv 3 Nruab Xyoo - Xyoo A )
  • Zaj nyeem 1 : Tsab Ntawv His Xais 8,23b-9,3
23 Tsis muaj tsaus rau tus poob hauv kev tsaus li thawj lub caij cov teb chaws Ntxas Npus Loos thiab Nas Tas Lis thiab lwm lub tau poob ; nws yuav ua kom nto koob meej txoj kev hiav txwv thiab dej Yos Las Das sab ub cheeb tsam pej kum neeg.
1 Haiv neeg cov muaj kev tsaus ntuj pom ib qho pom kev loj, cov nyob hauv lub teb chaws tsaus ntuj nti ib qho pom kev ntsa tuaj saum lawv.
2 Koj ua lub teb chaws kom huam vam, ua kom nws zoo siab hlo, ua lawv luag ntxhwb ntxhi ntawm koj xub ntiag, npaum nkaus lub caij sau qoob, ua rau lawv muaj qhuas npaum thaum lawv sib faib paj tshab.
3 Vim tus quab tsuam nws thiab tus ntas saum nws xub pwg thiab tus zov keeb rab qws tsim neeg koj muab lov ntho li thaum Mas Dias hnub.

  • Zaj nyeem 2 : Tsab 1 Paj Lug sau rau cov Kos Lis Nthos 1,10-13.17
10 Kwv tij, kuv txhib nej, vim peb tus Huab Tais Yes Xus Pleev lub npe, kom xwv nej hais tib yam thiab tsis muaj sib cais ntawm nej, ua tib pab hauv tib lub tswv yim thiab tib lub siab.
11 Rau kuv, hais ncaj txog nej, kuv cov kwv tij, cov neeg nyob Kos Es hais tias muaj lus sib ceg ntawm nej.
12 Kuv hais li no : Nej ib tug zuj zus tau hais, kuv nrog Paj Lug, kuv nrog As Pos Los, kuv nrog Kes Fas, kuv nrog Leej Pleev.
13 Ua li Leej Pleev puas thawg li ntawd ? Puas yog Paj Lug raug dai rau nej ? Los puas nej ntxuav plig hauv Paj Lug npe lod ?
17 Leej Pleev tsis xa kuv mus ntxuav plig, tiam sis mus tshaj lub moo zoo tsis nrog tej lus thoob tsib thuam Leej Pleev tus ntoo cuam tsis muaj qab hau.

  • Mas Tais Ntawv Moo Zoo 4,12-23
12 Hnov tias Zam raug ntes lawm, nws txawm tuaj rau Nkas Lis Lais.
13 Nws tso Nas Xas Las tseg, mus nyob Kas Fas Naus, ntawm ntug pas hiav txwv hauv xeev teb Ntxas Npus Loos thiab Nes Tas Lis.
14 Kom xwv muaj raws li saub His Xais hais tseg :
15 Av Ntxas Npus Loos thiab av Nes Tas Lis, txoj kev dej hiav txwv, cheeb tsam dej Yos Las Das, Nkas Lis Lais pej kum neeg !
16 Haiv neeg txawm hauv kev tsaus ntuj pom ib qho pom kev loj, cov zaum hauv teb chaws raug kev tuag laum, ib qho pom kev sawv tuaj saum lawv.
17 Txij ntawd los, Yes Xus pib tshaj lus hais tias : “Nej kav tsij hloov tshiab, vim qaum ntuj tuaj txog ze lawm.”
18 Taug tus ntug hiav txwv Nkas Lis Lais, nws pom ob kwv tij : Xis Moos hu ua Pob Zeb thiab nws tus kwv As Nres, tseem ntaus vas hauv hiav txwv ; nkawd yog neeg puav ntses.
19 Nws hais rau nkawd : “Neb tuaj lawv kuv qab, kuv yuav ua neb cov puav tib neeg.”
20 Nkawd tso plhuav cov vas tam sid mus raws nws.
21 Mus ntxiv, nws pom ob kwv tij : Yas Kos, Ntxes Npes Dais tus tub thiab nws tus kwv Zam, nyob hauv nkoj nrog lawv txiv Ntxes Npes Dais tseem kho lawv cov vas, nws hu lawv.
22 Nkawd tso plhuav lub nkoj thiab nkawd txiv tam sid mus raws nws.
23 Nws mus ncig thoob xeev Nkas Lis Lais qhuab qhia lawv hauv cov tsev txoos thiab tshaj qaum ntuj lub Moo Zoo thiab kho zoo tas tej mob thiab txiab nkeeg hauv tsoom pej xeem. 

0 commentaires: