COV ZAJ NYEEM HNUB CHIV TIM 30/01/2011
( Chiv 4 Nruab Xyoo - Xyoo A ) 
 
  • Zaj nyeem 1 : Xos Fos Nias 2,3 ; 3,12-13
3 Tas cov me nyuam neeg saum daim av, nej nrhiav Huab Tais, nej cov ua yog li nws qhov, nrhiav kev ncaj, nrhiav ua neeg me tej zaum nej thiaj maim dhau hnub Huab Tais kev npau,
12 Kuv yuav ua kom seem ib haiv neeg pluag ntshaus ntshee nruab nrab hauv koj, lawv yuav nkaum hauv Huab Tais lub npe.
13 Cov His Xais Lais seem yuav tsis coj nkhaus, tsis cuab ib los dag, tsis tsab ntawm lawv lub ncauj tus nplaig xev, lawv yuav noj yuav pw tsis muaj tus ua rau lawv txhawj xeeb.

  • Zaj nyeem 2 : Tsab 1 Paj Lug sau rau cov Kos Lis Nthos 1,26-31
26 Kwv tij, sim ntsia cov luag hu nej saib, tsis muaj cov thoob tsib coob raws li lub cev, tsis muaj coob paub qab hau, tsis muaj coob noob nom;
27 Tiam sis, Tswv Ntuj xaiv ntiaj teb cov tsis muaj qab hau kom lwv cov thoob tsib thiab Tswv Ntuj xaiv ntiaj teb cov neeg muag los lwv cov muaj zog,
28 Thiab ntiaj teb cov neeg dog dig thiab raug thuam Tswv Ntuj xaiv lawv cov tsis ciaj neej kom cov ciaj neej piam mus,
29 Kom txhob muaj ib lub cev muaj plhus khav ntawm Tswv Ntuj.
30 Vim muaj nws, nej thiaj nyob hauv Leej Pleev Yes Xus, nws yog kev thoob tsib ntawm Tswv Ntuj rau peb, qhov ncaj ncees, ntshiab huv thiab kev txhiv,
31 Kom xwv muaj raws li lus sau tseg : Tus xav tau ntsej muag, kom tau ntsej muag hauv Huab Tais.

  • Mas Tais Ntawv Moo Zoo 5,1-12a
1 Pom dheev ib npoj neeg coob, nws nce mus saum lub roob, muab chaw zaum, nws cov thwj tim txav los ze nws.
2 Tsa ncauj hlo qhuab qhia lawv hais tias :
3 Cov pluag sab ntsuj plig, hmoov zoo, vim qaum ntuj yog lawv tug.
4 Cov quaj kev tu siab, hmoov zoo, vim luag yuav nplij lawv.
5 Cov siab mos, hmoov zoo, vim lawv yuav muaj av ua lawv tug.
6 Cov tshaib thiab nqhis kev ncaj ncees, hmoov zoo, vim luag yuav daws lawv nqhis.
7 Cov hlub neeg, hmoov zoo, vim  luag yuav hlub lawv.
8 Cov siab dawb, hmoov zoo, vim lawv yuav pom Tswv Ntuj.
9 Cov nrhiav kev thaj yeeb, hmoov zoo, Tswv Ntuj cov tub ki yuav yog lawv.
10 Cov raug hiam vim kev ncaj ncees, hmoov zoo, qaum ntuj yog rau lawv.
11 Thaum luag thuam nej, hiam nej, thiab ua lim hiam rau nej tim kuv, nej hmoov zoo.
12 Kav tsij zoo siab thiab luag ntxhi, vim kev pauj loj rau nej saum ntuj.


0 commentaires: