Pog Nkias Hwj Yaj,

Yug nyob Moos Loob, Los Tsuas Teb, hnub nyoog ze ntawm 104 xyoos, tau tso peb tseg tim 24.01.2011, North Carolina, Carthage, USA. Yuav nta nws lub ntees rau Fresno, rau thaum lub 2 hlis ntuj xiab nrab hli tom ntej no.
Nkias Hwj, Zam Nob tij laug, yog Txawj Tswb Yaj tus tub hlob. Nkias Hwj yog ib tug txiv neeb, ua neeb qab zej thoob hauv zos tsis muaj caij so. Mus ua ib hnub teb los txog sab npaum twg, neeg tuaj zov tos hauv tsev kom mus ua neeb txog qaib qua mam nqes neeb. Thaum maj, neeg tseem tuaj hu tom teb tib si. Ua rau Nkias Hwj nroo ntau zaus txog txoj kev ua neeb : « Kheev lam muaj thim tau dab qhuas, yuav muab thim pov tseg, dhuav txoj kev ua neeb dhau. » Tsis paub xwb, lo lus hais tshwm no yog Tswv Ntuj tshoj Nkias Hwj hais Tswv Ntuj lo lus tseg rau nws tsev neeg thiab cov txheeb cov ze. Hmoov tsis muaj, nws tau tso sawv daws tseg. Ua cas muaj ib hnub, tuaj ib niag « Thaj » tuaj poob hauv Txawj Tswb thiab Zam Nob tsev. Nws txawm hais tias yuav nrog Hmoob nyob : Kawm lus Hmoob, kom Hmoob ua tsev rau nws nyob…Yog li, ib niag seem ib leeg kheej xwb, ua lub tsev loj zog cooj qaib rau nyob xwb nyaj yuav tau. Tiam sis nws  tsis kam, yuav tseev kom luaj li Hmoob tsev thiab. Nws yuav tuaj nrog Hmoob nyob : « Yuav tuaj thim dab qhuas » rau Hmoob.
 Yuav tsum paub tias Hmoob txais ib niag Thaj hauv Hmoob tsev, pw Hmoob lub txaj qhuas tiag. Tiam sis Hmoob yeej tsis paub txog niag Thaj txoj hauj lwm, xyov nws tuaj ua dab tsi. Niaj tag kis qaib qua, pog Txawj Tswb sawv ua tshais. Niag Thaj sawv los npaj nws tej dab qhuas : « Niaj tag kis ua tsa tes, ua tsa tes saum ntuj, xyov ua dab tsi ! Nyab Kias Hwj, koj yuav tsum sawv ntxov ntxov tuaj xyuas ! » Cov poj niam sab laj pes yaug kom ntiab niag Thaj khiav ; niaj tag kis ua tsa tes, ua tsa tes saum ntuj tsam puas dab vaj dab tsev. Cov txiv neej ua siab ntev twj ywm tsis hais lus. Thaum tsa tau Thaj lub tsev tiav, niag Thaj tawm mus nyob nws lub tsev lawm.
Muaj ib hnub, Zam Nob tau ib tug mob hnyav heev, tso zis daj rhob tsuas nplooj taub xiav tag. Hmoob ua neeb saib pom tias Zam Nob muaj 2 lub lav tuag hos 1 lub lav mob. Leej txi thiab leej tub sab laj kawg nkaus. Leej txi xav zoj tias : « Tsov tom neeb no, ua npaum li ntawd, khwv tas npaum li, pab tsis tau yus tej tub. Yus hlub yus tej tub tas npaum li, ib leeg txawm yuav ploj mus zuj zus, yuav tso yus pov tseg. Muab tej niag dab qhuas, tej niag neeb no thim pov tseg. » Zam Nob tuaj ntsib Thaj : “Yog koj cov dab pab tau kuv zoo rov los, kuv yuav nrauj kuv cov dab qhuas pov tseg, los nrog koj teev koj cov dab.” Thaj muab tshuaj txhaj kho tau Zam Nob dim plaws 2 lub lav tuag thiab lub lav mob, zoo rov los, muaj zog, plhu tshiab. Leej txi thiab leej tub xaus xyoo laus xa qhua neeb mus ncaj nraim tsis tos rov qab los ib zaug ntxiv. Nkawd hais rau sawv daws paub : “Txij zaum no, wb tsis nrog nej ua dab ua qhua, ua neeb ua yaig…Sawv daws tas poj niam txiv neej cov paub tab quaj tas tus, tsis muaj leej twg kam nkawd thim dab qhuas tseg. Wb txiav txim siab tag, yuav phem, phem txij li wb, yuav zoo, zoo txij li wb…” Nkawd yog ob tug Hmoob xub zoo xub ntxuav plig tshaj plaws nyob Roob Nyuj Qus, xyoo 1953, ntawm txiv plig Nyiaj Pov.

Pog Nkias Hwj yog ib tug tawv, ib tug cam ua tau, ib tug khuv xim dab qhuas Hmoob loj tshaj plaws. Kuv Pog cem kuv txiv thiab tag cov neeg los teev Yes Xus, los hwm Tswv Ntuj, txiav lawv ua dab tu caj tu ces. Muaj ib hnub, nws tus tub Yeeb, Txoov Yeeb, nrog TP Nyiaj Pov tuaj Fab Kis teb. Nws nrog txiv plig mus ntsib txiv Vaj Qhia Pis Yus 12, nyob Los Mas, muab tau ib qho khoom plig rau Yeeb nqa los rau nws niam. Xyoo 1957, pog Nkias Hwj siab ntsws cia li hloov tshiab tag los ntxuav plig ua neeg teev Yes Xus hwm Tswv Ntuj. Txij li Pog los ua neeg ntseeg Tswv Ntuj, tsis yog tus qub neeg lawm, yog ib tug neeg tshiab hloov dua tshiab tag, nquag teev ntuj, ntseeg Tswv Ntuj zoo ruaj thiab khov kawg, tsis ua siab me nyiag kev rov mus thawj txiv neeb li qee leej qee tus Hmoob. Khub los hmoov zoo, Pog tsis muaj mob muaj nkeeg, tsis noj ib lub tshuaj li lwm leej lwm tus neeg laus. Tej kws tshuaj txhua leej sawv daws qhuas. Tsuas yog laus laus tem toob lawm xwb. Xyoo tshiab no, kuv tus niam ntxawm Nchaiv Yias tau tso peb sawv daws tseg tim 8 thiab 9 lub 1 hlis no. Kuv tau mus saib, mus nrog nta nws lub ntsees nyuam qhuav tiav. Kuv thiaj txhob txwm mus saib kuv Pog los tau muaj 10 hnub xwb, twb tsis muaj mob li, nws nyob nws ntsej muag cus plaws, xav tsis txog tias nws yuav ncaim peb sai npaum li zaj npau suav. Huab Tais, thov koj mloog peb lub suab hu koj, pab txais peb Pog nyob ntawm koj xub ntiag nrog peb Yawg thiab ib tsoom poj yawm txwv txoob Hmoob sawv daws.

Cwj Vuam Chiv
0 commentaires: