COV ZAJ NYEEM HNUB CHIV TIM 13/02/2011
( Chiv 6 Nruab Xyoo - Xyoo A )
 
 
  • Zaj nyeem 1 : Tsab Ntawv Npes Xis Las 15, 15-20

15 Yog koj kam, koj yuav nco ntsoov cov lus qhia kom ua xis nws siab nyiam
16 Nws tso dej thiab taws ntawm koj xub ntiag raws li koj nyiam ncav tes.
17 Txoj sia thiab kev tuag nyob ntawm tib neeg xub ntiag pub kom lawv xaiv raws li lawv nyiam.
18 Vim Huab Tais kev thoob tsib loj heev, nws muaj hwj huam thiab pom tas puas tsav yam,
19 Nws ntsia ntsoov cov neeg hwm nws, nws tus kheej paub txhua tib neeg dej num.
20 Nws tsis tau hais kom tib neeg khav theeb, tsis tau tso lus rau leej twg ua txhaum.

  • Zaj nyeem 2 : Tsab 1 Kos Lis Nthos 2, 6-10

6 Peb tshaj txoj kev thoob tsib rau cov laus, tsis yog tiam neej no zaj thoob tsib los cov ua thawj zaj tiam neej no yuav dua toj mus.
7 Tiam sis peb tshaj Tswv Ntuj kev thoob tsib ib txwm muaj tsis tshwm, Tswv Ntuj npaj rau peb lub hwj chim ua ntej lub niaj lub thaum,
8 Cov ua thawj tiam neej no paub tsis txog ; yog lawv lam ntxov paub, lawv yuav tsis muab tus Huab Tais nto koob meej tua dai ncuv.
9 Tiam sis raws li tau sau tseg : “Yam qhov muag tsis tau pom dua, ntsej tsis tau hnov dua, lub siab xav tsis tau txog, yam Tswv Ntuj npaj tseg rau cov neeg hlub nws.”
10 Tswv Ntuj tau yees rau peb ntawm Leej Ntuj Plig ; vim Leej Ntuj Plig tsom tag nrho puag hauv Tswv Ntuj nruab nrog.

  • Mas Tais Ntawv Moo Zoo 5, 17-37

17 Nej txhob xav tias kuv tuaj rhuav Txoj Cai thiab cov Yaj Saub ; kuv tsis tuaj rhuav, tiam sis tuaj kom tsheej xeeb.
18 Kuv hais tseeb rau nej : Mus txog thaum lub ntuj thiab daim av dua toj, tsis muaj ib tee los ib kab ntawv yuav dua toj hauv Txoj Cai txhua yam tib si yuav tshwm muaj.
19 Yog leej twg yuam ib los me npaum li cas hauv cov lus no thiab qhia tib neeg kom ua, yuav yog tus me tshaj saum qaum ntuj ; leej twg yoog tau thiab qhia ncaj, yuav yog tus ntawd tus loj hauv qaum ntuj.
20 Kuv hais rau nej, yog nej kev ncaj ncees tsis loj tshaj cov Kws Ntawv thiab cov Fas Lis Xais, nej yuav tsis chaws mus hauv qaum ntuj.
21 Nej twb hnov hais rau tej laus : “Tsis txhob tua neeg.” Tus tua neeg, yuav raug luag txiav txim.
22 Hos kuv, kuv hais rau nej : Tus npau taws rau nws tus kwv tij, yuav raug luag txiav txim; tus hais rau nws tus kwv tij : Niag ruam ! Tsim nyog nce txwj laus; tus hais rau nws tus kwv tij : Niag vwm ! Tsim nyog pov ceem hluav taws.
23 Yog koj cev koj cov txim saum thaj txi ntuj, koj nco tias koj tus kwv tij muaj lus tiv koj,
24 Tso koj cov txim ntawm thaj txi ntuj, mus nrog koj tus kwv tij hais sib haum tso, mam los cev koj cov txim.
25 Maj nrog koj tus yeeb ncuab sib kho, lub caij koj tseem nrog nws taug kev, tsam tus yeeb ncuab muab koj rau tub txiav txim, nws ho muab rau tub ceev xwm thiab muab koj pov hauv nkuaj.
26 Kuv hais tseeb rau koj, koj yuav tawm tsis tau ntawd txog ntua thaum koj them lub txiaj kawg.
27 Nej twb hnov luag tau hais : “Txhob deev hluas.”
28 Hos kuv, kuv hais rau nej : Tus ntsia ntsoov ib tug poj niam xav kom tau nws, twb tau deev hauv nws siab lawm.
29 Yog koj sab qhov muag xis ua koj liam txwv, muab nws thau pov tseg deb ntawm koj ; vim zoo dua rau koj nqws koj ib qho hos tag koj lub cev pov tseg hauv cub tawg.
30 Yog koj sab tes xis ua koj liam txwv, muab nws txiav pov tseg deb ntawm koj ; vim zoo dua rau koj nqws koj ib qho hos tag koj lub cev nkag mus hauv cub tawg.
31 Luag hais tias : Tus twg xa nws poj niam, nws yuav tsum muab ib daim ntawv nrauj rau.
32 Hos kuv, kuv hais rau nej : Tus xa nws poj niam, tsuav tsis yog daj dee,  txhob nws kom deev hluas thiab tus twg yuav poj nrauj kuj yog deev hluas.
33 Nej tseem hnov ntxiv hais rau tej laus : Tsis txhob thim nej lus, tuav rawv cov lus koj tau cog rau Huab Tais.
34 Hos kuv, kuv hais rau nej : Tsis txhob twv ntuj kiag ; vim saum ntuj yog Tswv Ntuj lub theej kiab,
35 Daim av yog nws theem taw, Yes Lus Xas Les yog vaj ntxwv loj lub nroog,
36 Txhob muab koj taub hau los twv, vim koj tsis muaj peev xwm ua tau ib txog plaub hau dawb tuaj los dub tuaj.
37 Nej lo lus hais : Haws, yuav tsum haws ; tsis, yuav tsum tsis ; dhau qhov ntawd lawm yog ntawm tus phem.


0 commentaires: