Ib tsoom kwv tij neej tsa Hmoob sawv daws,


Hmoob yog ib haiv neeg tsawg, qiv luag toj ua noj, luag tais rau ntxhai. Tseem muaj ntau lub teb chaws As Xias saib tsis taus peb haiv neeg Hmoob.

Zim txwv no, peb haiv Hmoob ri mus nyob thoob ntuj kawm luag txuj, thoob teb kawm luag ci. Txawm muaj tej tub ntxhais  tsis tsheej haj los kuj muaj cov tub ntxhais tsim txiaj txawj ntse nrog tau luag lwm haiv neeg sib tw ua neej fab nrhiav noj nrhiav haus, kev kawm txawj ntse txheej siab thiab nthuav kev lom zem fab (sportif de haut niveau) txheem tau luag meej mom, ua taukom luag nto npe.

Peb zoo siab thiab qhuas 3 viv ncaus : Maiv Zuag, Maiv Catherine thiab Maiv Kaim Zuag Muas, nyob lub nroog Gien, Fab Kis teb. Lawv 3 viv ncaus yog neeg Fab Kis, tau mus sib tw nrog tas ntiaj teb tej ntxhais txawj tes taw thaum lub 10 hli 2010. Zi Pee pab ntxhais ua pab thawj, tau lub txiaj kub. Fab Kis pab ntxhais ua pab tim 2, tau lub txiaj nyiag, yog lawv peb viv ncaus. USA tau lub txiaj txhuas.

Peb tsoom Hmoob sawv daws nrog Vam Tsheej thiab niam Vam Tsheej Muas nkawd ob niam txiv zoo siab thiab qhuas nkawd cov ntxhais pub peb tsoom Hmoob muaj ntsej muag nrog luag lwm haiv neeg sib tw ua neej lawm yav tom ntej. Peb zoo siab txhawb nqa lub teb chaws saib taus peb kom muab suab muaj npe mus li.


Cwj Vuam Chiv

0 commentaires: