COV ZAJ NYEEM HNUB CHIV TIM 06/03/2011
( Chiv 9 Nruab Xyoo - Xyoo A )
 
  • Zaj nyeem 1 : Txoj Cai Ob 11, 18.26-28.32
18 Nej cim ntsoov kuv cov lus no hauv nej nruab siab thiab ntawm nej ntsuj plig thiab nej muab khi ua cim ntawm nej tes, ua cim ntawm nej qhov muag
26 Hnub no, kuv tso ntawm nej xub ntiag koob hmoov thiab lus tsawm.
27 Koob hmoov, yog nej mloog Huab Tais nej tus Tswv Ntuj cov lus qhia kuv tau kom rau nej hnub no.
28 Lus tsawm, yog nej tsis mloog Huab Tais nej tus Tswv Ntuj cov lus qhia thiab nej thim ntawm txoj kev kuv tau kom rau nej hnub no, mus taug thiab lawv lwm cov tswv ntuj nej tsis paub qub qab.
32 Nej yuav tsum ua kom tag cov lus tau kom thiab cov txhooj kuv tso ntawm nej xub ntiag hnub no.

  • Zaj nyeem 2 : Los Mas 3,21-25a.28
21 Ziag no, tsis yog txoj cai thiab cov saub ua tshwm plaws Tswv Ntuj kev ncaj ncees,
22 Hos yog Tswv Ntuj kev ncaj ncees vim ntseeg Yes Xus Pleev rau tas txhua tus muaj siab ntseeg. Tsis xaiv neeg li,
23 Tag tus puav leej txhaum muaj tsis taus Tswv Ntuj lub hwj chim.
24 Tos ho ncaj tau dawb do vim kev khuv leej ntawm Yes Xus Pleev ntiag tug tso neeg dim.
25 Nws yog tus Tswv Ntuj cia roj ntsha txhiv tau tus ntseeg,
28 Peb zeem tias kev ntseeg ua tau neeg ncaj, tsis vim ua li txoj cai dej num.

  • Mas Tais Ntawv Moo Zoo 7,21-27
21 Tus hais rau kuv : “Huab Tais, Huab Tais”  tsis mus hauv ntuj Ceeb Tsheej, tiam sis tus ua raws li kuv Txiv tus nyob saum ntuj siab nyiam.
22 Hnub ntawd, coob leej yuav hais rau kuv : “Huab Tais, Huab Tais, puas yog peb twb tuav koj npe ua saub, tuav koj npe ntiab dab phem khiav, tuav koj npe ua tau hwj huam sad ? ”
23 Ces kuv yuav hais ncaj rau lawv : “Kuv laj paub nej ! Txav kev deb ntawm kuv mus, cov neeg yuam cai.
24 Leej twg hnov kuv cov lus no thiab ua raws li ntawd, tam zoj tus txiv neej xyuam xim txhim nws lub tsev rau saum zeb.
25 Nag nqes, dej huam thiab cua ntsawj ntaus lub tsev no, nws tsis vau vim nws cog ruaj saum zeb.
26 Leej twg hnov kuv cov lus no thiab tsis ua raws li ntawd, tam zoj tus txiv neej ruam txhim nws tsev rau saum suab puam.
27 Nag nqes, dej huam thiab cua ntsawj ntaus lub tsev no, nws vau thiab nws nkoj hlo tag.”


0 commentaires: