COV ZAJ NYEEM HNUB CHIV TIM 20/03/2011
( Chiv 2 Caij Plaub Caug - Xyoo A ) 
 
  • Zaj nyeem 1 : Hauv Paus 12,1-4a
1 Huab Tais hais rau Has Nplas : “Tawm koj lub teb chaws mus, tso koj tsev neeg, koj txiv vaj tse tseg, mus rau lub teb chaws kuv yuav ua rau koj pom.
2 Kuv yuav tsa koj ua ib haiv neeg loj, kuv foom koob hmoov rau koj, ua koj lub npe nto moo loj thiab muaj koob hmoov.
3 Kuv yuav foom koob hmoo rau cov foom koob hmoo rau koj ; tus twg thuam koj yuav raug kuv tsawm nws ; tas txhua haiv neeg saum daim av yuav txais koob hmoo hauv koj npe.”
4 Has Nplas sawv kev mus raws li Huab Tais tau hais nws. Los kuj nrog nws mus. Has Nplas hnub nyoog xya caum tsib xyoos thaum nws tawm ntawm Has Laas.


  • Zaj nyeem 2 : Paj Lug Tsab Ntawv Ob Rau Tis Mos Tes 1,8b-10
8 Txhob ntshai poob ntsej muag ua tim khawv rau peb tus Huab Tais thiab rau kuv tus raug khi rau nws, tiam sis nrog kuv txom nyem rau lub Moo Zoo tos Tswv Ntuj lub hwj huam,
9 Tus cawm tau peb thiab muab lo ntshiab tis peb, tsis vim peb tes dej num hos vim nws tus kheej lub hom phiaj thiab lub txiaj ntsim rub peb ntawm Leej Pleev Yes Xus ua ntej lub niaj lub thaum,
10 Yees tawm ziag no peb tus Cawm Seej Leej Pleev Yes Xus rhuav kev ploj tuag thiab ua cig plaws txoj sia tsis txawj puas vim lub Moo Zoo.


  • Mas Tais Ntawv Moo Zoo 17,1-9
1 Tau rau hnub tom qab, Yes Xus coj nrog nws Pob Zeb, Yas Kos thiab nws tus kwv tij Zam, coj lawv nce mus saum ib lub roob siab nyob ib qho.
2 Nws cia li hloov tas ntawm lawv xub ntiag. Nws ntsej muag ci ntsa iab tam lub hnub. Nws cev tsoos ci dawb paug tam li pom kev.
3 Cia li tshwm plaws rau lawv pom Mais Xes thiab Es Lias nrog nws tham tuj taws.
4 Qhib ncauj, Pob Zeb hais rau Yes Xus : “Huab Tais, ntawm no zoo chaw rau peb ; yog koj kheev no, kuv yuav ua peb lub tsev tsam phooj, ib lub rau koj, ib lub rau Mais Xes thiab ib lub rau Es Lias. ”
5 Nws tseem hais lus, ib twv huab ntsa paug npog nkaus lawv, ib lub suab ntawm twv huab hais zoj : “Tus no, yog kuv leej tub tus ntxim hlub, kuv txaus siab rau nws, nej mloog nws mog !”
6 Hnov dheev, cov thwj tim ntsej muag qaug tas, lawv ntshai heev.
7 Yes Xus txav los thiab plhws lawv hais tias : “Sawv tsees, txhob ntshai.”
8 Tsa zoj lawv qhov muag los saib, pawv neeg, pom Yes Xus tib leeg kheej.
9 Thaum lawv nqes saum roob los, Yes Xus hais ntsees rau lawv : “Tsis yeem hais rau leej twg mus txog thaum neeg Leej Tub sawv tsees hauv tsoom tub tuag los.”

0 commentaires: