COV ZAJ NYEEM HNUB TIM 24/04/2011
( Hnub Yes Xus sawv rov los - Année A ) 

  • Zaj nyeem 1 : Ntawv Hauj Lwm 10,34.37-43
34 Pob Zeb qhib ncauj hais tias : “Qhov tseeb, kuv pom tias Tswv Ntuj tsis kws leej twg cai,
37 Nej li, nej twb paub ntsoov lo lus tshwm sim hauv tas Yus Das teb, pib ntawm Nkas Lis Lais txij Zam tshaj lub cim ntxuav,
38 Li cas Yes Xus Nam Xas Les Tswv Ntuj muab Leej Ntuj Plig Ntshiab pleev nws thiab hwj huam, nws hla tuaj ua qhov zoo thiab kho zoo tag tej neeg raug dab phem, vim Tswv Ntuj nrog nraim nws.
39 Peb ua tim khawv rau tas txhua yam nws tau ua nyob hauv cov Yus Das lub teb chaws thiab nyob Yes Lus Xas Les ; thiab lawv tau muab nws txov dai saum ntoo.
40 Tswv Ntuj tau ua nws sawv rov los hnub peb thiab pub kom pom xyeem nws
41 Tsis yog rau tas zooj tsoom, tiam sis rau cov tim khawv Tswv Ntuj tau xaiv tseg ua ntej, rau peb, cov tau noj haus nrog nws thaum nws sawv tsees hauv cov tuag los
42 Nws tau ceeb toom rau peb kom mus tshaj rau zeej tsoom thiab ua pov thawj zeem tias nws yog tus Tswv Ntuj tsa los txiav txim rau cov ciaj thiab cov tuag.
43 Tas cov yaj saub ua tim khawv txog tus no : leej twg ntseeg nws, txais tau kev daws txhaum hauv nws lub npe.”

  • Paj Lug tsab ntawv rau cov Kos Los Xais 3, 1-4
1 Nej twb nrog Leej Pleev sawv tsees rov los, nrhiav tej yam saum ntuj ub ntawm qhov Leej Pleev zaum ntawm Tswv Ntuj sab xis ;
2 Yuav txhawj rau tej yam saum ntuj ub tsis yog yam saum daim av.
3 Vim nej tuag lawm, nej txoj sia nkaum nrog Leej Pleev hauv Tswv Ntuj.
4 Thaum Leej Pleev yuav tshwm sim tuaj, nej txoj sia thiab nej yuav nrog nws tshwm sim tuaj muaj hwj chim.

  • Zam Ntawv Moo Zoo 20,1-9
1 Tim ib hauv lis piam, ntuj tseem tsaus, Mab Liab Mas Ntas Las mus tom ntxa yav sawv ntxov, nws pom daim txiag zeb tshem ntawm lub ntxa.
2 Nws tso sas khiav mus cuag Xis Moos Pob Zeb thiab lwm tus thwj tim tus Yes Xus hlub. Nws hais rau nkawd : “Lawv nqa Huab Tais tawm hauv ntxa lawm, peb tsis paub xyov lawv coj nws mus tso qhov twg lawm.”
3 Pob Zeb tawm plaws mus thiab lwm tus thwj tim, nkawd mus tom ntxa.
4 Nkawd ob leeg ua ke sas lam mus ; tab sis lwm tus thwj tim khiav nrawm dua Pob Zeb thiab nws xub mus txog tom ntxa
5 Khoov zoj mus xauj, nws pom tej hlab ntaub nyob ntawd, tab sis nws tsis chaws mus hauv.
6 Xis Moos Pob Zeb lawv nws qab tuaj txog, nws chaws mus hauv lub ntxa. Nws xam pom cov hlab ntaub nyob ntawd
7 Daim ntaub, daim qhwv nws taub hau, tsis xyaw cov hlab ntaub nyob ntawd, tiam sis nyob nws ib cag kauv cia nyob ib lub chaw.
8 Lwm tus thwj tim chaws los thiab, tus xub tuaj txog tom ntxa, nws pom nws ntseeg ;
9 Lawv tseem tsis tau to taub ntawv ntshiab tias nws yuav tsum sawv tsees hauv cov tuag los.

0 commentaires: