Nyab Laj Qaum Teb
04.04. 2011
Lub neej toj siab nyob khuam ntab khuam ntuv
Yam xub muv tsis muaj leej niam
Txhiaj li piam ntau txhiab xyoo
Hmoob thiaj nroo kev txom nyem
Dhau ntau tiam ntau txhiab xyoo
Naj hnub nroo tsis paub ua cas
Muab xaav mas yeej txom nyem txaus
Lawv cov laug vim tsis txawj coj
Thiaj li ploj tiam dhau tiam xyoo dhau xyoo
Hmoob li nroo tsis muaj txiv hlub
Vim Hmoob ntxub ntxo ntxeev rau tus coj
Thiaj li ploj los txog tav nov
Tsis hnov xov tsis hnov moo
Nej puas nroo txog peb cov tom qab
Ua caub fab rau zoov rau tsuag
Noj qos npuas txuag mos thij
Nej cov tij thov hlub peb thiab mog
Peb nco nco nej tug dhau tugNej tau mus ua lub neej zoo
Nej tsis nug moo peb cov tuaj tom qab
Noj nplooj hmab ntxuag nplooj ntoo
Es yuav nroo mus txog thaum twg
Cov phooj ywg, peb nyob Nyaj Laj qaum teb
Nej thiab peb thaum twg mam tau sib cuag
Lub kua muag saib puas muaj tug so
Naj hnub nco txog kwv tij Hmoob
Nyob pem roob nram hav
Yuav ua cas mam tau sib cuag
Raws tau luag muaj niam muaj txiv
Thov peb tig rov los sib hlub
Txhob sib ntxub lawm mog peb Moob
Txawm nyob qab roob qab ha
Txhua leej kev ua neej tsis nrog luag txawj
Tsis muaj thawj thiaj nyob toj roob hauv sab
Ua tub sab rau ub rau no
Nej puas nco txog nej lub neej

Vim tsis tsheej li luag teb luag chaw
Nej puas ntshaw rov los sib hlub
Txhob sib ntxub rov los peb sib qaws
Ua txiv yawg teg dej num
Txhob sib tshum rau mab rau suav
Tsam luag rhuav peb txoj cai
Nrog peb hais txoj kev sib pab
Nrhav tug nyab los pab ua tshais
Saib puas rhais ib ruam ntxiv mog
Tsis los nrog peb koom kev sib hlub
Txhob siab dub ua mab ua suav
Tsam luag rhuav ib leeg zuj zus
Ua neeg qus mus txog thaum twg
Lub siab ntsws li tau rov los ua Hmoob
Li paub thoob txhua xeem lus hais
Tsis txhob mus ua laib ua luam
Tsam luag thuam koj neej puas
Tsis nrog luag muaj vaj muaj tse nyob
Nej thiab peb ib leeg nyob ib qho
Nej puas nco cov sib hlub
Ntuj yuav muab teej muab tug
Tsis txhob mus raws mab raws sua lawm mog
Rov los nrog peb koom kev sib pab
Yam xub ntab nws tsuas muaj vam mus
Rov lug nrug peb koom kev sib hlub
Yam lub hnub ci kaj txhua leej
Kev ua neej thiaj tsis maub dub
Txawm muaj tub muaj ntxhais
Txhob cia rais mus ua mab ua suav
Rov los tuav koj lub cuab yim neeg
Tsis txhob ntxee mus ua mab ua suav
Tsam luag rhuav koj ua tshauv
Ces nraug vauv chaws los ua tshoob
Koj yuav poob tsis tau nrog koom
Sib hlub li leej tub uas tau nyab tshiab
Nwg yuav pab mus tag ib sim mog

 
Rov hais txog vim muaj tug tsim peb
Los yuav tsum nco nws txiaj ntsim
Tsis txhob nkim ua dog ua dig
Tsam nws yuav nqi koj them tsis taug
Ces xaus nkaus mus rau ntuj tawg
Ces txiv yawg pab tsis tau mog
Rov los nrog peb ntseeg ntuj zaj cai
Txhiaj paub ntshai tsis nkim txiaj ntsig
Saib puas tig tau los ua ke
Ua siab me ntseeg ntuj twj ywm
Nws yuav tshwm pab koj dim dhau
Txoj saw hlau khi koj lub cev
Yuav nyob ntev mus tag ib txhis mog kwv tij Hmoob…!
Zaj no los xaus li no, yog twg tau hnov lawm thov sib hlub mog.

Ua tsaug.

Xob Nthe Xob Tim Npoo Teb

0 commentaires: