Sib Pab Sib NresCob Tsib Qaum Teb 27.04.2011

- Hmoob Cob Tsib : Muaj lus xav nug koj, txiv plig, xav thov koj pab peb.
- Txiv Plig : Ua li, koj cov lus thov pab muaj dab tsi os ?

- Hmoob Cob Tsib : Xav thov koj pab peb cov neeg ntseeg no.
- Txiv Plig : Hais saib mas, nej xav kom pab dab tsi ? Koj nyob lub zos hu li cas ? Puas muaj cov xib hwb nrog neb nyob los nyob ze nej lub zos ?

- Hmoob Cob Tsib : Muaj ob leeg. Tiam sis tsis nyob koom zos. Yuav caij tseb maiv mus 4 teev kev thiaj txog lawv zos. Yog mus taw yuav yog ib hnub ob tog tsaus thiaj txog ob tug xib hwb no zos.
- Txiv Plig : Kuv nyob deb deb tuaj xyuas tsis cuag nej. Koj hais rau ob tug xib hwb no kom tuaj pab nej os. Nkawd los muaj cuab muaj yig, yeej tsis khoom kiag li los nej ho ua siab ntev, nrog nkawd teem caij teem nyoog kom nkawd tuaj ntsib nej. Yog muaj hmoo, thaum twg peb tau sib ntsib, kuv mam khiav khiav tuaj xyuas nej ib lwm os. Nej muaj tsawg yim neeg ntseeg nyob ua ke ?

- Hmoob Cob Tsib : Tsaib no, muaj 6 yim neeg los ntxuav plig tas. Xyoo no, muaj 9 yig xav los ua neeg ntseeg thiab. Koj puas pab tau peb thiab peb yuav ua dab tsi ?
- Txiv Plig : Leej twg tuaj qhia kev ntseeg rau nej 6 yim neeg, yog cov xib hwb los puas muaj txiv plig tuaj ?

- Hmoob Cob Tsib : Yog ob tug xib hwb qhia. Tiam sis nkawd kuj tsis khoom li. Peb kuj mus koom tsis tau teev ntuj li. Lawv teev ntuj thaum 5 teev sawv ntxov. Peb yeej mus tsis tau li deb dhau lawm. Ua li, txiv plig, yog peb sib sau teev ntuj thaum 8 teev ib yam cov As Cas no puas tau ?
- Txiv Plig : Hais txog kev teev ntuj mas, nej yuav teev lub sij hawm twg los tau. Ntshai yog yus tsis nquag xwb. Sawv ntxov los yus teev tau, tsaus ntuj los teev tau. Yus huas caij teev ntuj kom tau ib hnib ib zaug yim huab zoo xwb, yus yim huab muaj koob hmoov xwb los mas.

- Hmoob Cob Tsib : Uaj li los, peb yeej tsis paub li. Yog hloov tau caij nyoog no, peb xav hloov teev ntuj thaum 8 teev es sawv daws thiaj tuaj ncav lub caij teev ntuj.
- Txiv Plig : Hloov tau kawg, tsuav nej sib hais haum lub caij nyoog twg zoo dua rau nej tuaj koom teev ntuj ua ke ces nej sib teem teev ntuj lub caij ntawd. Hais rau ob tug xib hwb paub thiab muab nkawd cov ntawv luam tso rau nej. Koj thiaj li pom qab pab nej cov nyob deb, coj nej sawv daws teev ntuj os. Koj yuav tau pab nej thiab os. Yog koj tsis pab, yeej tsis muaj neeg pab tau nej. Ob tug xib hwb nyob deb tas npaud. Lawv yeej tuaj pab tsis tau nej li.

- Hmoob Cob Tsib : Xyov li, txiv plig, twb tsis paub yuav ua li cas.
- Txiv Plig : Yeej tsis muaj neeg paub. Tab kuv los yeej tsis paub tib yam. Yuav tsum tau kawm. Yog kawm lawm ces yeej paub coj, paub pab xwb txhob txhawj os.

- Hmoob Cob Tsib : Kuv nyob ib yig xwb. Ntawm kuv nyob tsis muaj cov yim Hmoob ntseeg ntuj. Kuv yuav tsum mus 1 teev kev thiaj txog rau cov yim neeg los ntseeg tshiab no.
- Txiv Plig : Vim li ntawd, nej kav tsij teem lub caij nyoog kom haum rau nej tuaj teev ntuj ua ke os. Tsis txhob txhawj, yeej tsis muaj teeb meem dab tsi li os…

Tsoom phooj ywg, peb tsoom ntseeg nyuam qhuav ua Huab Tais Yes Xus lub Hmoov Hla tas. Sab ntuj tim no, peb tau tau zoo noj, tau zoo nyob, muaj caij nyoog teev ntuj ywj siab. Cov coob twb tsis quav ntsej kev teev ntuj, nkees sawv, twb tsis co taw hais txog kev teev ntuj thiab tseem txaj muag ua neeg ntseeg Tswv Ntuj. Hos muaj tej txhia kwv tij Hmoob, xav teev ntuj, xav ntseeg Tswv Ntuj los tsis tau kev vam leej twg pab. Nej xav li cas hauv nej nruab siab ? Yog lawv thiab peb mus teev ntuj ua ke, nej sim xav, yog Tswv Ntuj xub mloog tus neeg nquag cov lus thov Tswv Ntuj dua cov tub nkeeg. Peb puas tseem yuav khib rau Tswv Ntuj ?

Cwj Vuam Chiv

0 commentaires: