COV ZAJ NYEEM HNUB 08/05/2011
( Lub Caij Hla Hnub Chiv 3 - Xyoo A ) 

  • Zaj nyeem 1 : Hauj Lwm 2,14.22-33
14 Pob Zeb nrog lawv kaum ib leej xa lus sawv ntsug tsa suab hais rau lawv : “Neeg Yus Dais thiab cov nyob Yes Lus Xas Les sawv daws, cuab ntsej mloog kuv cov lus, kom nej paub muaj li no :
22 Neeg His Xais Lais, tsa ntsej mloog cov lus no : Yes Xus tus Nas Xos Lais tus neeg raug Tswv Ntuj xaiv rau nej Tswv Ntuj tau pub nws ua hwj huam yees ntxwv thiab cim nruab nrab ntawm peb, raws li nej tus kheej twb paub,
23 Nws no raug ntes hauv cov neeg tsis paub cai txhais tes, nej rhuav nws raws nraim Tswv Ntuj lub hom phiaj thiab xub xav tau,
24 Yog nws Tswv Ntuj rub sawv tsees dim plaws kev raug ntsaj thiab ploj tuag, vim kev ploj tuag tsis muaj peev xwm qaim tau nws cia.”
25 Das Vis rov hais rau nws : “Kuv pom ntsoov Huab Tais ntawm kuv xub ntiag tsis tseg, vim nyob ntawm kuv sab xis kom kuv tsis txhob muag ncee.
26 Vim li ntawd, kuv zoo siab heev, kuv tus nplaig seev yees, kuv cev nqaij tam zoj kev cia siab,
27 Vim koj tso tsis tau kuv ntsuj plig rau dab teb, tsis pub koj tus ntshiab pom nqaij ciab zib.
28 Koj qhia kuv paub kev ciaj sia, cia koj ntsej muag nrog nraim kuv ua kuv zoo siab tsis tag.
29 Kwv tij, tej no hais tau kom meej ntawm nej xub ntiag hais txog yawg koob Das Vis uas nws tau ploj thiab tau muab faus av, nws lub ntxa tseem nyob ntawm peb txog hnub no.
30 Nws yog tseem saub thiab paub ntsoov Tswv Ntuj tau cog ib los tseg rau nws, ib lub txiv ntawm nws roj nws tshav yuav zaum saum nws theej kiab,
31 Qhov nws ntxov hais no yog hais txog Leej Pleev kev sawv lis tsees, tsis cia nws pov tseg rau dab teb los nws nqaij pom kev ciab zib.
32 Qhov Tswv Ntuj rub hlo Yes Xus sawv lis tsees, tag nrho peb ntag cov ua tim khawv txog ;
33 Tswv Ntuj txhais xis nrog nraim nws, muaj Leej Ntuj Plig Ntshiab ntawm Leej Txiv raws nraim lo lus cog cia, ziag no nws muab faib txhua yog qhov nej pom thiab hnov no.
34 Das Vis tseem tsis tau mus saum ntuj, nws hais nws tus kheej : Huab Tais hais rau kuv tus Huab Tais : Zaum ntawm kuv sab xis,
35 Kom txog thaum kuv txawb koj cov yeeb ncuab ua theem rau koj taw tsuj
36 Nco ntsoov kom His Xais Lais lub tsev paub tias Tswv Ntuj tau tsa tus Yes Xus nej tau muab dai ntoo cuam no ua Huab Tais thiab Leej Pleev.”

  • Zaj nyeem 2 :  Pob Zeb 1,17-21
17 Yog nej hu ua Leej Txiv, tus txiav txim raws li nyias tes qav num tsis kws cai thiab nej ua twb zoo hwm thaum nej ua pej kum neeg nyob ntiaj teb,
18 Kom nej paub, tsis yog yam txawj ploj li nyiaj thiab kub txhiv tau nej ntawm kev dog dig yoog nej tej poj yawm yam ntxwv,
19 Hos yog Leej Pleev ntshav muaj nqes li tus yaj dawb tsis muaj xyeej thiab tsuas,
20 Npaj tseg thaum ntxov ua ntej ntiaj teb tsis tau txawm thiab yuav tshwm thaum lub caij kawg vim nej,
21 Vim nws, cov ntseeg Tswv Ntuj paub ntsoov yog tus tsa nws sawv ntawm tsoom tub tuag thiab pub koob meej rau nws, kom xwv nej txoj kev ntseeg thiab kev tso siab ruaj hauv Tswv Ntuj.

  • Lus Kas Ntawv Moo Zoo 24,13-35
13 Tib hnub ntawd, ob tug hauv lawv tib pab taug kev mus rau ib lub zos hu ua Es Mas Ws, deb li rau caum ncuas kev ntawm Yes Lus Xas Les.
14 Nkawd tseem sib tham txog tej xwm tau muaj tshwm no.
15 Nkawd tseem sib hais sib tham ua ke, ib sij huam, Yes Xus tus kheej txav los, nws nrog nkawd taug kev.
16 Tab sis nkawd qhov muag zeem tsis tau nws.
17 Nws hais rau nkawd : “Ua cas neb sib tham tej lus no taug kev ?” Nkawd nres zoj ntsej muag ntshaus ntsho.
18 Tus hu ua Kes Os Pas thiaj teb rau nws : “Tsuas koj tib tug nyob Yes Lus Xas Les tsis paub txog tej xwm tshwm tuaj tau ob peb hnub no ?”
19 Nws hais rau nkawd : “Muaj dab tsi ?” Nkawd hais rau nws : “Yam hais txog Yes Xus Nas Xas Les, yog ib tug txiv neej saub muaj hwj huam ua tau hais tau ntawm Tswv Ntuj thiab ntawm tsoom pej xeem,
20 Tim li cas peb cov leej choj thiab cov thawj muab nws coj mus daim ntoo cuam thiab tua tuag.
21 Peb twb vam nws yog tus tuaj cawm His Xais Lais ; hnub no twb yog hnub peb txij tej xwm no tau tshwm tuaj.
22 Thiab ob peb tug poj niam hauv peb tau ua rau peb ceeb tag, lawv sawv ntxov mus tom ntxa,
23 Nrhiav tsis tau nws lub cev lawm, rov los hais tias tau pom ib cov tshiab hais tias nws ciaj sia lawm.
24 Leej puav hauv peb tau mus tom ntxa, ntsib muaj raws li cov poj niam hais, ho lawv laj pom nws.
25 Nws thiaj hais rau nkawd : “Ua cas tsis ntse ua luaj thiab siab ntsws yuav qeeb tag npaud ntseeg txog tej saub tau hais tseg !
26 Puas yog Leej Pleev yuav tsum raug txom nyem thiab chaws mus hauv nws lub koob meej ?”
27 Thiab nws pib qhia txij Mais Xes los rau cov Yaj Saub, tas tej lus piav txog nws hauv Ntawv Ntshiab rau nkawd.
28 Thaum lawv mus txog lub zos nkawd yuav mus, nws ua txuj yuav mus ntxiv.
29 Nkawd cheem nws tias : “Nrog wb nyob, tsaus ntuj lawm thiab hnub twb poob qho.” Nws chaws mus nrog nkawd nyob.
30 Thaum nws nrog nkawd zaum ntawm rooj mov, ib sij huam, nws tuav lub ncuav mov, nws foom hmoov zoo rau, nws muab ntais pub nkawd.
31 Nkawd qhov muag qhib plho thiab nkawd zeem tau nws, tiam sis nws cia li ploj ntais ntawm nkawd xub ntiag lawm.
32 Nkawd tug hais rau tug tias : “Wb siab tsis kub lug lod, thaum nws tham lus rau wb tom kev, thaum nws piav Ntawv Ntshiab rau wb ?”
33 Tam sim ntawd kiag, nkawd tig loo qab mus Yes Lus Xas Les. Nkawd ntsib pab Kaum Ib thiab lawv cov npawg tab tom sib txoos.
34 Lawv hais tias : “Muaj tseeb tiag, Huab Tais sawv rov los lawm, nws tawm rau Xis Moos pom !”
35 Thiab nkawd piav yam tau tshwm tuaj nyob tom kev thiab ua cas nkawd thiaj zeem tau nws thaum nws ntais lub ncuav mov.

0 commentaires: