Rau hnub tim 08 lub 5 hlis 2011

Ib tsoom neeg ntseeg thiab phooj ywg sawv daws,


Hnub no, yog hnub chiv 3 hauv lub caij Hmoov Hla. Peb tsis muaj sij hawm ntau los mus nthuav cov ntsiab lus hauv cov zaj nyeem hnub no. Peb tsuas piav me me ua piv txwv nyias mam li tshawb nrhiav, txhim rau ntxiv yam lub tsev tsa kom tau rau nyias. Peb tsuas khaws ob lub ntsiab lus los nthuav rau ntawm no : Yes Xus Pleev ciaj sia rov los tsis zoo li yav thaum tseem ua neej nyob thiab tus pom lub ncuav mov nws pom Leej Pleev tus ciaj sia rov los.

Yes Xus Pleev ciaj sia rov los. Yog hais txog peb tib neeg lub neej, peb twb paub tsis txhij paub tsis tag peb leej tib neeg lub neej. Piv li peb tib neeg nyias muaj nyias kab lis kev cai, vim peb nyias yog nyias ib haiv neeg, nyias muaj nyias xeem lus. Yus twb paub tsis tag yus tej kab lis kev cai. Lwm haiv tib neeg kab lis kev cai, yus haj yam yuav paub tsis tag. Vim peb twb paub tsis txhij paub tsis tag peb leej tib neeg lub neej. Yog li ntawd, peb puas yuav vam paub lub neej qaum ntuj tshaj peb tib neeg lub neej. Yog tsis muaj tus qhia, peb yuav paub tsis tau lub neej qaum ntuj zoo li cas. Tiam sis vim muaj Yes Xus tuaj qhia qaum ntuj lub neej rau peb paub. Yes Xus Pleev ciaj sia rov los tsis zoo li yav thaum Yes Xus tseem ua neej nyob. Yes Xus Pleev tseem yog tus qub neeg tiam sis hloov txoj sia tshiab qaum ntuj txoj sia, tsis yog qab ntuj neeg txoj sia lawm. Qaum ntuj txoj sia yog siav ciaj nyob ib txhis tsis nphob tsis thim, ntiab teb ciaj sia muaj ib hnub los txog txawj yau txawj yaj nyob tsis tshaj ib tiam. Ntiaj teb neeg yuav taug kev thiaj mus txog teb, yuav siv taw taug kev thiaj los txog tsev, yuav caij nees, caij tsheb thiaj txog chaw. Qaum ntuj neeg nrog huab nrog cua ya, tsis muaj hneev tsis pom lw, nrog nag xob nthe, nrog nag cua nroo lub ntsej hnov, tiam sis lub muag tsis pom tus : “15 Nkawd tseem sib hais sib tham ua ke, ib sij huam, Yes Xus tus kheej txav los, nws nrog nkawd taug kev. 16 Tab sis nkawd qhov muag zeem tsis tau nws.” Niaj hnub no, Yes Xus Pleev nrog peb nyob ntawm peb lub neej, ntsib peb tej yas kab yas ncua, peb niaj hnub pom nws, nrog nws noj, tuav nws tes, tsuas yog peb qhov muag zeem tsis tau tias yog Yes Xus : “Niaj hnub, kuv nrog nej nyob mus txog hnub ntiaj teb kawg LK 28,20” Teeb meem, tsis yog Yes Xus dag peb, yog peb tsis txawj pom Yes Xus. Qhov peb tsis txawj pom, puas yog vim peb siab qeeb, cia siab tsis tas rau ntawm Tswv Ntuj. Peb puas ntseeg Yes Xus kom ti txha tiag ?

Tus pom lub ncuav mov pom Leej Pleev. Cov neeg ntseeg Yes Xus hauv lub Koom Txoos Kav Tos Liv yuav tsum paub kom meej, paub kom tshab lub Thaj Txi Ntuj (L’Eucharistie, la Messe) muaj nqes thiab tseem ceeb npaum li cas rau lawv. Lub Thaj Txi Ntuj yog lub Cim loj tshaj plaws rau ib tug neeg teev Yes Xus. Lub Koom Txoos Kav Tos Liv hwm Thaj Txi Ntuj (La Messe) loj dua tej cim thiab lwm yam tej kab ke teev hawm tag tib si. Leej twg tsis ntseeg qhov ntawd, nws kev ntseeg Yes Xus tseem hlob tsis tau txaus. Vim Thaj Txi Ntuj, yog Yes Xus tus kheej lub cev thiab roj ntsha ua txhiam xws yug haiv neeg teev Yes Xus ciaj ua Yes Xus lub cev nyob ntiaj teb no. Yes Xus yog Tswv Ntuj Leej Tub. Tus noj Yes Xus lub cev thiab haus Yes Xus cov ntshav ciaj Tswv Ntuj tub ki thiab ciaj Tswv Ntuj haiv neeg nyob nruab nrab ntiaj teb tib neeg. Vim Tswv Ntuj Ntshiab, li ntawd, haiv neeg teev Tswv Ntuj noj Yes Xus lub cev thiab haus Yes Xus roj ntsha ua haiv neeg ntshiab nyob nruab nrab ntiaj teb neeg txhaum. Tswv Ntuj Ntshiab ua tau neeg txhaum kom ntshiab. Leej Txiv Tswv Ntuj xa nws Leej Tub Yes Xus tuaj npo ntiaj teb neeg txhaum, ua kom neeg ntshiab si mus lawm qaum ntuj ciaj Tswv Ntuj neeg, yog qhov Tswv Ntuj nyiam thiab ntshaw tshaj. Haiv neeg teev Yes Xus ua Thaj Txi Ntuj (La Messe) vim Yes Xus hais kom ua. Yes Xus tus kheej muab nws lub cev thiab roj ntsha ua txhiam xws yug cov tuaj noj Yes Xus lub cev thiab haus nws roj ntsha kom ciaj Yes Xus thwj tim muaj zog tiv dab phem, tiv kev txhaum ua haiv neeg ntshiab tshaj Yes Xus lub Moo Zoo, tuav Yes Xus tes dej num mus txog hnub kawg : “29 Nkawd cheem nws tias : “Nrog wb nyob, tsaus ntuj lawm thiab hnub twb poob qho.” Nws chaws mus nrog nkawd nyob. 30 Thaum nws nrog nkawd zaum ntawm rooj mov, ib sij huam, nws tuav lub ncuav mov, nws foom hmoov zoo rau, nws muab ntais pub nkawd.31 Nkawd qhov muag qhib plho thiab nkawd zeem tau nws, tiam sis nws cia li ploj ntais ntawm nkawd xub ntiag lawm.” Hauv lub Thaj Txi Ntuj, thaum txiv plig nrhab tes khwb cov ncuav mov, hais zaj thov Leej Ntuj Plig Ntshiab foom koob hmoov rau cov ncuav mov thiab ntim cawv tas, ncuav mov thiab ntim cawv ntiaj teb ua qaum ntuj tug lawm, yog Yes Xus lub cev thiab roj ntsha yug Tswv Ntuj haiv neeg thiab tag nrho ntiaj teb neeg. Vim li ntawd, lub Koom Txoos Kav Tos Liv hwm lub Cim Yug loj heev txawb rau lub sam xeeb siab dua tej tib si. Lub Koom Txoos Kav Tos Liv tsis muaj cuab kav thuam Yes Xus lub cev. Lub Koom Txoos Kav Tos Liv tsis muaj ntsej muag muab nyuag mov ci dog dig hauv kiab khw los ntais faib rau tus hlob tus yau, muab tus ub tus no noj phis phais lais ua piv txwv txom ncauj ; thiab lub Koom Txoos Kav Tos Liv tsis muaj ntsej muag lam muab nyuav dej qab zib, nyuag kua txiv ntoo los ua piv txwv kom tas kev tas cai. Kawg cov neeg cam thawj ncaim npoj tawg ntawm lub Koom Txoos Niam Kav Tos Liv mus ua nyuag koom txoos me nyuam luam taw raws tus xib hwb ub tus xib hwb no thiaj muaj ntsej muag thuam Yes Xus, tsis hwm Yes Xus lub cev thiab roj ntsha, tsuav lawv muaj cuab kav twv Huab Tais Yes Xus kuj tsis dua ntawm lawv siab xav. Tiam sis tus ntseeg Yes Xus, teev Yes Xus raws Yes Xus cov thwj tim qhia txij thaum hauv paus los, raws Koom Txoos Kav Tos Liv txoj cai, yuav tsum hwm kom tag siab nrho lub Cim Yug, yog Yes Xus lub cev thiab roj ntsha. Ob tug twg tim hauv Lus Kas tsab ntawv no pom Yes Xus ploj ntawm lub ncuav mov ntawm nkawd xub ntiag. Tsuas tshuav lub ncuav mov rau nkawd pom nyob ntawm nkawd tes ua pov thawj txog Yes Xus Pleev tus tau nrog nkawd taug kev los tau ib tav su. Yog peb tsis hwm Yes Xus lub cev thiab roj ntsha hauv cov ncuav mov thiab ntim cawv, raws li Koom Txoos Kav Tos Liv kev ntseeg ( La foi catholique ) peb thuam Yes Xus tib yam cov neeg cam thawj ncaim ntawm Koom Txoos Kav Tos Liv.

Ib tsoom ntseeg Yes Xus thiab teev Yes Xus, nej xav paub Leej Txiv Tswv Ntuj, nej xav paub Yes Xus Pleev yog leej twg, nej tig ntsej los mloog lub Koom Txoos Kav Tos Liv tej lus qhuab qhia. Cov tiv khawv, cov thwj tim, cov neeg ntshiab hauv Koom Txoos Kav Tos Liv yuav coj nej, qhia qhov tseeb rau nej, pab nej mus kom txog rau Yes Xus thiab Yes Xus yuav coj nej kom mus txog Leej Txiv Tswv Ntuj. Nej yuav muaj Tswv Ntuj txoj sia ib txhiab ib txhis tsis txawj ploj, tsis txawj tuag ib zaug ntxiv li Tswv Ntuj.

07.05.2011                      Cwj Vuam Chiv

0 commentaires: