COV ZAJ NYEEM HNUB 05/06/2011
( Lub Caij Hla Hnub Chiv 7 - Xyoo A )


(Hais lus Hmoob - En Français)
  • Zaj nyeem 1 : Hauj Lwm 1,12-14
12 Lawv thiaj rov qab ntawm lub roob hu ua txiv ntoo roj mus Yes Lus Xas Les nyob ze Yes Lus Xas Les li ib ncua kev Xas Npas Tos.
13 Thaum lawv los txog, lawv nce mus saum kev tsev qhov chaw lawv nyob kam, Pob Zeb thiab Zam, Yas Kos Npos thiab As Nres, Fis Lis Pos thiab Tos Mas, Npas Tos Los Mais thiab Mas Tais, Yas Kos Npos As Fais, Xis Moos Zes Los Tes thiab Yus Das Yas Kos Npos.
14 Tas sawv daws ua tib lub siab rau siab ntso teev ntuj nrog ib co poj niam thiab Mab Liab Yes Xus niam thiab nws cov kwv tij.

  • Zaj nyeem 2 : Pob Zeb  4,13-16
13 Tiam sis yog nej muaj feem nrog Leej Pleev kev raug txom nyem, nej yuav zoo siab, vim thaum txog hnub tshwm sim nws lub hwj chim, nej yuav zoo siab luag ntxhi.
14 Yog nej raug tsawm vim Leej Pleev Npe, nej hmoov zoo, vim Tswv Ntuj Leej Ntsuj Plig hwj chim tsaws saum nej.
15 Tsis txhob muaj hauv nej leej twg raug txom nyem vim tua neeg los tub sab los neeg phem los txob plaub ;
16 Tiam sis tsis txhob txaj muag rau yam neeg ntseeg, hos yuav tsum qhuas Tswv Ntuj vim muaj nws lub npe.


  • Zam Ntawv Moo Zoo 17,1b-11a
1 Yes Xus hais li ntawd, nws tsa muag pem ntuj hais tias : “Txiv, txog sij hawm lawm, ua kom koj Leej Tub nto koob meej, kom Leej Tub ua koj nto koob meej,
2 raws li koj tau pub hwj huam rau nws saum cev nqaij kom xwv tas tus koj tau pub rau nws pub tau txoj sia ib txhiab ib txhis rau lawv.
3 Txoj sia nyob ib txhis : Kom lawv zeem paub koj tib leeg tus tseem Tswv Ntuj thiab tus koj xa tuaj Yes Xus Pleev.
4 Kuv li kuv ua koj nto koob meej saum daim av, kom tiav txoj qa num uas koj pub rau kuv kom kuv ua.
5 Ziag no, Txiv, koj ua kuv nto koob meej nrog koj tus kheej, lub koob meej uas kuv muaj ntawm koj ua ntej lub ntiaj teb xeeb txawm.
6 Kuv qhia koj lub npe rau cov neeg uas koj xaiv hauv ntiaj teb los pub kuv ; Lawv yog koj tug, koj muab lawv rau kuv, lawv txuag koj lo lus.
7 Ziag no, lawv paub tias tas txhua yam koj muab pub kuv yog koj tug.
8 Vim cov lus koj muab pub rau kuv, kuv muab pub rau lawv, lawv khaws mus, lawv paub tseeb tias kuv tawm ntawm koj los thiab ntseeg tias koj xa kuv tuaj.
9 Kuv thov ntuj rau lawv, tsis thov rau lub ntiaj teb, tiam sis rau cov koj muab pub rau kuv, vim lawv yog koj tug;
10 Vim kuv tug puav leej koj tug thiab koj tug puav leej kuv tug, kuv nto koob meej hauv lawv.
11 Kuv tsis nyob hauv ntiaj teb, kuv tuaj cuag koj. Leej Txiv Ntshiab, txuag lawv hauv koj lub npe uas koj pub rau kuv, kom lawv ua tib leeg ib yam wb.0 commentaires: